محققان دانشگاه استنفورد به تکنیک جدیدی برای مشاهده جریان خون در حیوانات زنده دست یافتند.

به گزارش خبرگزاری مهر، تکنیک جدید مشاهده جریان خون دربرگیرنده نانولوله های کربنی و لیزر است و به محققان این امکان را می دهد که بیماریهای شریانی بهتر مطالعه و درمان کنند.

این محققان با استفاده از یک تکنیک ابداعی تصویربرداری فلورسنت این امکان را فراهم کردند که ضربان امواج رگهای خونی حیوانات زنده را با وضوح بی سابقه مشاهده کنند.

در مقایسه با تکنیکهای تصویربرداری عادی، این تکنیک میزان تصویری بسیار شفاف از جریان خون ارائه می کند.

این تکنیک که از آن با عنوان تصویربرداری نزدیک مادون قرمزII یا NIR-II یاد می شوند نیازمند تزریق محلولها آبی با استفاده از نانولوله های کربن به جریان خون است.

پس از آن محققان یک لیزر را که نور آن در برد نزدیک مادون قرمز ( طول موج حدود ۰.۸ میکرون) روی حیوان که در این مورد یک موش بود، قرار دادند.

این نور موجب می شود که نانولوله هایی که به طور خاص برای طول موجهای بلندتر از ۱ تا ۱.۴ میکرون طراحی شده نور را منعکس کنند که در نتیجه آن ساختار رگهای خونی مشخص می شود.

نور نانولوله ها در طول موجهای بسیار بلندتر از تکنیکهای تصویربرداری عادی برای به دست آوردن تصاویر واضح از رگهای کوچک خونی مهم است. طول موجهای بلندتر نور پراکندگی کمتری دارند و تصاویر واضحتری از رگها ارائه می کند.

یکی دیگر از مزایای آشکار کردن چنین نورهایی با طول موج لند این است که آشکار ساز با پارازیت پس زمینه کمتری رو به رو است ، چرا که بدن در این برد طول موج ، فلورسنت خودکار تولید نمی کند.

این تحقیق علاوه بر جزئیات ارائه شده دارای ویژگی دست یابی سریع به تصویر است که این امکان را برای محققان فراهم می کند که جریان فشار خون را در زمان حقیقی اندازه گیری کنند.

تحقیقات دانشگاه استنفورد توسط هنجی دایی استاد شیمی و جان کوک استاد پزشکی قلبی عروقی و نگان هانگ استادیار جراحی قلبی عروقی انجام شده است.

گام بعدی این تحقیق این است که این فناوری به سادگی برای انسان قابل استفاده شود به این منظور ملکولهای فلورسنت جایگزین باید مورد بررسی قرارگیرد.