نتایج یك تحقیق نشان داد: راه رفتن كودكان با نوك پنجه پا می‌تواند نشانه‌ای برای تعیین پیش‌آگهی بروز اختلالات تكاملی در آنها باشد.

به گزارش سرویس پژوهشی ایسنا، تیمی از محققان در كشور سوئد با انجام تحقیق بر روی كودكان به ویژه كودكان پنج ساله مبتلا به اوتیسم دریافتند: كودكانی كه در اوایل دوران كودكی خود تمایل زیادی به راه رفتن با قسمت جلوی پا یعنی پنجه پا را دارند، نسبت به بقیه بیشتر در معرض بروز تأخیر تكاملی شامل عقب‌ماندگی ذهنی، اوتیسم و غیره قرار می‌گیرند.

بر اساس یافته‌های این تحقیق، بالغ بر ۴۰ درصد كودكان مبتلا به اوتیسم در این پژوهش روی پنجه پای خود راه می‌روند و یا قبل از این كه نشانه‌های بیماری در تشخیص نارسایی تكاملی در آنها ظاهر شود، این گونه راه می‌رفته‌اند.

محققان با اشاره به نتایج حاصل از این تحقیق می‌گویند: البته این نوع راه رفتن در برخی كودكان نیز طبیعی بوده و با بروز اختلالات مغزی و روانی مانند اوتیسم، فلج مغزی و یا تأخیر تكلم و غیره همراه نبوده است.

هرگونه مشكل، حادثه یا بیماری در دوران بارداری می‌تواند در روند رشد و تكامل جنین مشكل ایجاد كند و پس از تولد كودك عوارض خود را نشان دهد و تشخیص سریع‌تر نسبت به موارد تأخیر تكامل برای درمان یا اقدام برای توان‌بخشی بسیار اهمیت دارد.