محققان دریافتند: کودکان دوزبانه در حل مساله و تفکر خلاق بهتر عمل می‌کنند.

به گزارش سروی پژوهشی ایسنا منطقه دانشگاه علوم پزشکی تهران، محققان از دانشگاه استراسکلاید در گلاسکو اسکاتلند با اشاره به پژوهش انجام شده در این زمینه می‌گویند: هوشیاری ذهنی مورد نیاز برای سوئیچ کردن بین دو زبان ممکن است منجر به تکامل مهارت‌هایی که دیگر انواع تفکر را افزایش می‌دهد، شود.

تحقیق جدید نشان می‌دهد کودکانی که بیش از یک زبان صحبت می‌کنند، به نظر می‌رسد یک مزیت برای یادگیری دارند؛ دو زبانه بودن می‌تواند مهارتهای حل مساله و تفکر خلاق کودکان را بهبود بخشد.

«فریزر لاچلان» مدرس دانشکده علوم روانشناسی و بهداشت دانشگاه استراسکلاید و سرپرست این پژوهش می‌گوید: پژوهش ما نشان داده است که دوزبانه بودن می‌تواند مزایای قابل اثباتی، نه تنها در زبان بلکه در حساب، حل مساله و توانا کردن کودکان به تفکر خلاق داشته باشد.

این پژوهش، ۱۲۱ کودک حدود ۹ سال در اسکاتلند و ساردینی که به زبان انگلیسی یا ایتالیایی صحبت می‌کردند را در بر می گیرد. از این تعداد، ۶۲ کودک دو زبانه بودند و همچنین اسکاتلندی یا ساردینی صحبت می‌کردند.

در این تحقیق، به بچه‌ها وظایف تعیین شده به زبان انگلیسی یا ایتالیایی داده شد. به طور خاص، از آنها خواسته شد تا الگوهایی از بلوکهای رنگی ایجاد کرده، به صورت شفاهی یک سری از اعداد را تکرار کنند، واژه‌ها را معنی و مسائل ریاضی را ذهنی حل کنند.

محققان دریافتند: کودکان دو زبانه نسبت به کودکانی که تنها به یک زبان صحبت می‌کردن، در انجام وظایف بسیار بهتر عمل کردند.

«لاچلان» با اشاره به نتایج پژوهش انجام شده می‌افزاید: ما همچنین متوجه شدیم که این كودكان استعداد توجه انتخابی دارند. گفتنی است این استعداد، به توانایی شناسایی و تمرکز بر روی اطلاعات مهم و فیلتر كردن اطلاعات غیرمهم، تلقی می‌شود که می تواند از تغییر کد و یا تفکر به دو زبان مختلف نشات گرفته باشد.

این پژوهش در مجله «International Journal of Bilingualism» منتشر شده است.