در حالی که سومین سریال عرضه شده در شبکه نمایش خانگی یعنی «ساخت ایران» به واسطه کیفیت پایین قسمتهای آخر خود به شدت مورد انتقاد قرار گرفته بود اخباری شنیده می شود مبنی بر تولید سری دوم این سریال. برای اینکه از صحت و سقم چنین اخباری مطلع شویم به سراغ منصور سهراب پور یکی از دو تهیه کننده این کار رفتیم. سهراب پور هم با بیان اینکه هنوز چیزی محرز نشده به شبکه ایران گفت:«تولید سری دوم «ساخت ایران» قطعی نشده است! اخباری هم که در گوشه و کنار شنیده می شود صرفا در حد شایعه است و من هیچ چیز را تایید نمی کنم.»

سهراب پور همچنین ادامه داد:«برنامه ریزی هایی انجام داده ایم تا قسمت آخر سری اول این سریال نهایتا تا انتهای هفته آینده به شبکه نمایش خانگی عرضه شده و بعد از آن درباره تولید سری دوم گفتگو خواهیم کرد.»

وقتی از سهراب پور درباره میزان استقبال مخاطبان از سری اول پرسیدیم وی از پاسخگویی طفره رفته و گفت:«فعلا لزومی نمی بینم در این باره و اصلا درباره سریال «ساخت ایران» بیش از این صحبت کنم.»