كامبیز درم‌بخش كه به دلیل عارضه قلبی در بیمارستان بستری شده بود، این روزها در منزل بستری است و خودش معتقد است كه حالش بهتر است.

این هنرمند كارتونیست كه از چند روز قبل به دلیل ناراحتی قلبی به بیمارستان مننتقل شده بود،گفت: قلبم به شدت درد گرفته بود و در زمان بستری شدن‌ام در بیمارستان «آنژیو» شدم.

او ادامه داد: قرار بود در ادامه درمان برای قلبم فنر بگذارند، اما به دلیل گرفتگی یكی از رگ‌هایم كه كوچك است،مجبورم ادامه درمان را تحت مراقبت ویژه و از طریق دارو ادامه دهم.

درم‌بخش تصریح كرد: به مدت شش ماه باید تحت كنترل باشم، اما خوشبختانه حالم خوب است و از نظر روحی مشكلی ندارم.

خرداد ماه امسال نمایشگاه «تابلو» های كامبیز درم‌بخش در گالری ساربان برپا شد.

تجربه طولانی کامبیز درم‌بخش در نمایشگاه‌های متعدد در داخل و خارج از کشور سبک خاصی در آثار او پدید آورده است و آثار اخیرش میل به سادگی و تک رنگی پیدا كرده است که در نگاه اول سهل و ممتنع می‌نماید، اما با نگاه ژرف‌تر تجربه سالها و نگاه دقیق و هنرمندانه او به اتفاقات پیرامونش در تک تک آثار هویداست.