پادشاه بحرین با پذیرفتن دعوت برای حضور در مراسم شصتمین سالگرد تاج‌گذاری‌ ملكه انگلیس در ماه آینده، یك سردرد سیاسی را برای ملكه ایجاد كرده است.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، به نقل از روزنامه انگلیسی میل، دعوت از پادشاه بحرین به مراسم سالگرد تاج‌گذاری ملكه باعث عصبانیت گروه‌های حقوق بشر شده، گروه‌هایی كه مخالف سركوب خونین معترضان طرفدار دموكراسی در بحرین هستند.

مقامات سلطنتی انگلیس می‌گویند ملكه بر اساس رسم و رسوم سلطنتی مجبور به دعوت از پادشاه بحرین بوده و او هر سال پادشاهان جهان را به این مراسم دعوت می‌كند.

در حالی كه بسیاری امیدوار بودند شیخ حمد بن عیسی آل خلیفه این دعوت را نپذیرد تا ملكه دچار دردسر نشود، اما منابع خبری تایید كردند او این دعوت را پذیرفته است!

از سوی دیگر فاش شده كه پادشاه بحرین به یك ضیافت شام در كاخ باكینگهام به میزبانی پرنس چارلز دعوت شده است.

این اخبار باعث انتقاد شدید فعالان حقوق بشر و اعضای پارلمان انگلیس شده است.

آنها می‌گویند پادشاه كشوری كه تظاهركنندگان طرفدار دموكراسی را به طور وحشیانه سركوب می‌كند و به سمت آنها گلوله واقعی و گاز اشك‌آور شلیك می‌كند نباید به این مراسم دعوت شود.

بسیاری معتقدند ملكه نباید پادشاهی را كه تلاش می‌كند با زور حكومت سلطنتی سنی خود را ابقا كند به این مراسم دعوت كند.

گروه‌های طرفدار دموكراسی از فوریه سال ۲۰۱۱ تظاهرات خیابانی را در بحرین راه انداختند و تا به حال ۵۰ تن از معترضان كشته شده‌اند.

اخبار مربوط به حضور پادشاه بحرین در شصدمین سال تاج‌گذاری ملكه انگلیس تنها اندكی پس از میزبانی بحرین از مسابقات اتومبیلرانی فرمول یك منتشر شده است.

سازمان‌دهندگان این مسابقات از سوی گروه‌های حقوق بشر تحت فشار قرار گرفتند تا این مسابقات را در اعتراض به رفتار وحشیانه رژیم بحرین، لغو كنند.

پذیرفتن دعوت ملكه انگلیس بدون شك یك پیروزی برای خانواده سلطنتی بحرین محسوب می‌شود؛ خانواده‌ای كه كنترل پلیس،‌ ارتش و سرویس‌های امنیتی را در دست دارد.