ارتباط نزدیک وزیر فرهنگ انگلیس با شرکت رسانه ای مرداک، بار دیگر انگلیس را با رسوایی جدیدی مواجه كرده است.

به گزارش سرویس بین الملل باشگاه خبرنگاران به نقل از روزنامه گاردین، انتقاد شدید سِر مایکل لیونز رئیس سابق بی بی سی تراست از "جرمی هونت" وزیر فرهنگ انگلیس به علت رابطه اش با مرداک فشار جدیدی را بر "دیوید کامرون" نخست وزیر این کشور برای تحقیق درباره اقدامات وزیر فرهنگش وارد ساخته است.

"هونت" که تا سال گذشته به عنوان رئیس بی بی سی تراست با "هونت" کار می کرد، صراحتا گفت که از مدتها قبل در مورد رابطه بسیار نزدیک هونت با نیوز کورپوریشین نگران بوده است.

وی همچنین این ادعای وزیر فرهنگ را به سخره گرفت که "آدام اسمیت" مشاور ویژه اش که هفته گذشته از سمتش استعفا داد،‌ در ارتباط با خرید پیشنهادی "بی اسکای بی" توسط نیوزکورپوریشین بدون اطلاع وی عمل کرده بود.

لیونز در اظهاراتی که احتمالا نگرانی های جدیدی را درباره بی اعتمادی صنعت رسانه ای انگلیس به وزیر فرهنگ ایجاد خواهد کرد، گفت که بدون شک مکتوبات و پیام های الکترونیکی وجود دارد که هونت را به تبانی ادعا شده مشاور ویژه اش با نیوز کورپوریشین در زمانی که تصور می شد هونت نقش یک قاضی بی طرف را در مورد آن قرارداد داشته باشد،‌ مرتبط می سازد.

کامرون روز شنبه تاکید کرد، تا زمانی که مدارکی ظرف سه هفته در حضور قاضی لویسون در ارتباط با چنین پیامهایی ارائه نشود، تحقیقات مجزایی در این زمینه صورت نخواهد گرفت.

دستیاران وزیر فرهنگ انگلیس گفتند، در تحقیقات اداره فرهنگ، رسانه و ورزش درباره سوابق تماسهای تلفنی وی و پیامهای الکترونیکی با هدف یافتن پیامهای مرتبط با بی اسکای بی به هیچ مورد خلافی در آن ارتباط دست نیافتند. اما نگرانی ها درباره عملکرد هونت در حال تشدید است.