تحقیقات نشان می دهد که کودکان پرخاشگر بیشتر در معرض خطر صدمه به خود قرار دارند.

به گزارش فارس و به نقل از اخبار هلث دی آمریکا، تحقیقات نشان می دهند که کودکان پرخاشگر بیشتر در معرض خطر صدمه به خود قرار دارند و پیشینه ی خانواده یا بدرفتاری می تواند بعدها احتمال صدمه به خود را افزایش دهد.

طبق یک تحقیق جدید بچه هایی که پرخاشگر هستند، زمانی که ۱۲ ساله شوند، سه برابر بیشتر از سایر کودکان دچار صدمه به خود می شوند.

یک گروه از محققان ایالات متحده و انگلستان گفتند که یافته ای آنها که به صورت آن لاین در ۲۷ آوریل در BMJ به چاپ رسید می تواند به تشخیص افرادی که در معرض بیشترین خطر نسبت به این نوع رفتار هستند، کمک کند.

طبق این بررسی نمونه های رفتارهای صدمه زننده به خود شامل بریدن و گاز گرفتن دستها، کشیدن موها، کوبیدن سر و خودکشی از طریق اختناق می شود.

محققان گروهی از دوقلوها را که بین سالهای ۱۹۹۴ و ۱۹۹۵ در انگلستان و "ولز" به دنیا آمده بودند مورد بررسی قرار دادند. ۶ ماه بعد از تولد ۱۲ سالگی آنها، خطر صدمه به خود در این دوقلوها را مورد ارزیابی قراردادند. این اطلاعات برای ۲۱۴۱ شرکت کننده در دسترس بود.

این محققان به این نتیجه رسیدند که ۲۳۷ نفر از این کودکان، قربانیان پرخاشگریهایشان بودند. ۸ درصد از این بچه ها به خود صدمه وارد کردند. در عوض از ۱۹۰۴ بچه ای که پرخاشگر نبودند، تنها ۲ درصد به خود صدمه وارد کرده بودند.

نویسندگان این تحقیق متوجه شدند، چندین عامل خطر که صدمه به خود را در بچه های پرخاشگر افزایش می داد که پیشینه خانوادگی رفتار صدمه به خود، بدرفتاری و مشکلات رفتاری و عاطفی از جمله این عوامل بودند.

علاوه بر این، این محققان در یک روزنامه خبر از آن دادند که دختران بیش از پسران در معرض صدمه به خود قرار دارند.

نویسنده اصلی این تحقیق، "هلن فیشر" ، عضو انجمن روانپزشکی دانشکده "کینگ" در لندن و همکارانش به این نتیجه رسیدند که مدارس و متخصصان مراقبتهای بهداشتی باید از طریق فعالیت "در زمینه کاهش پرخاشگری و ارائه برنامه های کاهش خطر صدمه به خود"، در کار بچه های پرخاشگر مداخله و از آنها محافظت کنند. آنها افزوندند که باید سیستمهایی وجود داشته باشند که به کودکان در تحمل پریشانیهای عاطفی کمک کنند.