به گزارش عصر ایران به نقل از سایت اربین بیزینس امارات، یکی از اعضای خانواده حاکم بر قطر (آل ثانی) یک جزیره را در یونان به قیمت هفت میلیون یورو خریداری کرد.

مساحت این جزیره کوچک به نام اوکسیا نزدیک به ۵ کیلومتر مربع است. بر اساس این گزارش مالکان این جزیره که یک خانواده اتریشی هستند، قبل از این آگهی فروش این جزیره را منتشر کرده بودند. بخشی از این جزیره واقع در دریای یونان تحت حمایت یک انجمن حمایت از محیط زیست قرار دارد. دولت یونان تحت فشارهای مستمری برای خصوصی سازی جزایر این کشور است.