رئیس‌ پارلمان استرالیا به دنبال اتهامات وارده به وی مبنی بر آزار جنسی یکی از کارکنان سابق خود مجبور به استعفا از سمت خود شد.

به گزارش فارس به نقل از "اسکای نیوز"، "پیتر اسلیپر" مجبور شد به دنبال اتهامات وارده بر وی مبنی بر آزار جنسی یکی از کارکنان سابق مرد، از سمت خود بعنوان رئیس‌ پارلمان استرالیا استعفا کند.

بر اساس این گزارش، اسلیپر با انتشار بیانیه‌ای، روز گذشته به طور قطع تمامی اتهامات وارده بر وی مبنی بر آزار جنسی یکی از کارکنان آقا را رد کرد.

وی تصریح کرد که اتهامات وارده به وی بسیار تأسف برانگیز است و تا زمانیکه رفع شود از سمت خود کناره‌گیری می‌کند.

"جیمز اشبی"، یکی از کارکنان سابق همجنسگرا اسلیپر، وی را به سوء استفاده مالی و اذیت و آزار جنسی متهم کرده است.

اسلیپر در واکنش به اظهارات اشبی تصریح کرده است که تمامی این اتهامات نادرست است و تا زمانیکه این موضوع رفع شود از سمت خود کناره‌گیری می‌کند و پس از آن در صورتیکه مشکل رفع شود، به سمت خود بعنوان رئیس پارلمان استرالیا بازمی‌گردد.

بر اساس این گزارش، "آنا بورکه" که یکی از اعضای حزب کارگر پارلمان استرالیا که معاون اسلیپر است، هم اکنون بعنوان رئیس‌ پارلمان استرالیا فعالیت خواهد کرد.