یک روزنامه آلمانی در گزارشی نوشت که حکومت اسپانیا در نظر دارد برای جلوگیری از گسترش اعتراضات مردمی علیه اقدامات ریاضت طلبانه طرحی را تصویب کند که اعتراضات صلح آمیز را جرم دانسته و برای آن مجازات سختی تعیین شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه "زوددویچه سایتونگ" در گزارشی به تصمیمات دولت اسپانیا برای مهار اعتراضات مردمی در آینده علیه اقدامات ریاضت طلبانه دولت اشاره کرده و نوشت: دولت اسپانیا می خواهد خود را در برابر اعتراضاتی که در آینده رخ خواهد داد آماده کند، بنابراین می خواهد اقدامات بسیار سختگیرانه ای را علیه معترضان در پیش گیرد. بر اساس یک طرح قانونی در آینده همچنین اعتراضات صلح آمیز به عنوان ضربه ای به اقتدار دولت ارزیابی می شود و کسی که از طریق فیسبوک و یا توئیتر دیگران را به چنین اعتراضاتی دعوت کند دو سال زندان برایش در نظر گرفته می شود.

به این ترتیب اعلام برای اعتراضات صلح آمیز از طریق فیسبوک یا توئیتر به زودی در اسپانیا به جرم و عمل خلاف قانون تبدیل خواهد شد.

وزیر کشور اسپانیا نیز از تشدید مجازاتها برای این گونه بی قانونی ها در کتاب قوانین مجازات اسپانیا را خبر داده است. به این ترتیب در سال ۲۰۱۳ اگر پارلمان با این طرح موافقت کند این قوانین اجرایی خواهد شد. این پروژه به اصطلاح اصلاحی از زمانی که یک اعتصاب عمومی در ۲۹ مارس گذشته این سرزمین را در بر گرفت کلید خورد. (به اعتقاد دولت اسپانیا) این قوانین جدید نظم جامعه را تامین خواهد کرد.

اصلاحات قوانین در اسپانیا بخصوص روی شدت گرفتن مجازات این گونه به اصطلاح جرائم در اسپانیا تاکید دارد. پیش بینی شده که اعتراضات خیابانی با تروریسم برابر ارزیابی شده و در آینده اقدامات سختگیرانه و مجازاتهای سختی برای آن در نظر گرفته شود.

بر اساس طرح اصلاحی جدید در اسپانیا اعلام کنندگان برای اعتراضات خیابانی برهم زنندگان نظم عمومی و به عنوان یک عضو سازمانهای جنایتکارانه در اسپانیا قلمداد شده و می توانند به مجازات حدود دو سال زندان محکوم شوند.

وزیر کشور اسپانیا این بسته اصلاحی را ضروری توصیف کرده چرا که این کشور با واقعیات اجتماعی جدید کنار بیاید. وی طرح این قوانین را این گونه توصیف می کند که اسپانیا از خشونت رنج می برد.

زوددویچه در بخش دیگری از این مطلب نوشت: حکومت اسپانیا اعلام کرده که اصلاح قوانین را تا پایان امسال عملی کرده و تا تابستان شورای وزرا در این باره تصمیم گیری خواهند کرد.

وزیر کشور اسپانیا این گونه اعلام کرده که چنین رویکردی از طرف حکومت اسپانیا منحصر به فرد نبوده، بلکه اسپانیا را با کشورهایی مانند فرانسه و انگلیس برابر خواهد کرد.

در ادامه آمده است: در هفته ها و ماههای اخیر حکومت اسپانیا برخی اقدامات ریاضتی را در پیش گرفته که این اقدامات اعتراضات گسترده ای را در این کشور ایجاد کرده است. اعلام صرفه جویی در اندازه حدود ۲۷ میلیارد یورو اعتصابهای عمومی در بیشتر شهرهای اسپانیا را به راه انداخت. در بارسلونا نیز بخصوص این اعتراضات شدیدتر می باشد. این شهر به خاری در چشم حکومت اسپانیا و وزیر کشور تبدیل شده است.

طرح قانونی جدید که حکومت اسپانیا برای مهار اعتراضات در پیش گرفته این نگرانی را ایجاد کرده که شورشهای جدیدی را به ویژه در بارسلونا ایجاد کند.

از نظر معترضان پیشنهاد چنین قوانین سختگیرانه ای علیه معترضان یک اقدام سرکوبگرانه محسوب می شود. گروههای معترض در این کشور این قوانین را استراتژی ترس و وحشت ارزیابی می کنند.

به نوشته زوددویچه اعتصابهای جدیدی برای ۲۹ آوریل در اسپانیا از طرف معترضین در نظر گرفته شده است. دلیل آن این است که نخست وزیر این کشور روز جمعه گذشته در پیش گرفتن اقدامات ریاضتی دیگری را اعلام کرده است. حدود ده میلیارد یورو این بار به گفته وی باید صرفه جویی شود.