رئیس‌جمهوری لبنان با ابراز امیدواری نسبت به آغاز مذاكرات در سوریه بدون مداخله بیگانگان عنوان داشت كه كشورش هرگز پایگاهی برای اقدامات خرابكارانه علیه سوریه و یا هیچ كشور دیگری نخواهد بود.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، به نقل از خبرگزاری رسمی سوریه (سانا)، میشل سلیمان، رئیس جمهوری لبنان در پایان سفر خود در استرالیا عنوان داشت: هیچ كس خواهان استفاده از خشونت برای تحقق دموكراسی و همچنین ادامه ظلم و مداخله بیگانگان در كشورهای عربی در راستای منافع اسرائیل نیست.

وی در ادامه افزود: ما نسبت به اینكه برخی نظام‌های جدید نتوانند با اقشار مختلف جامعه عربی به خوبی ارتباط برقرار كنند، نگران هستند.

سلیمان همچنین عنوان داشت: در جوامع عربی اقشار مختلف متشكل از طوایف گوناگون وجود دارد و تمام آنها باید در روند سیاسی مشاركت كنند.

وی در ادامه افزود: بیروت و دمشق ارتباطات تنگاتنگی با یكدیگر دارند و ما نسبت به شرایط موجود در سوریه نگران هستیم. امیدواریم سوریه به سمت تحقق صلح و دموكراسی و آرامش حركت كند و مردم این كشور بدون مداخله هیچ كسی مذاكرات را برای تحقق دموكراسی آغاز كند.

رئیس جمهوری لبنان همچنین عنوان داشت: كشور ما هرگز پایگاهی برای انجام اقدامات خرابكارانه علیه سوریه و یا هیچ كشور دیگری نخواهد بود.

وی در ادامه افزود: ما دوست تمام ملت سوریه هستیم و در امور داخلی این كشور مداخله نمی‌كنیم مگر آنكه احساس كنیم می‌توانیم در آرام كردن اوضاع مشاركت داشته باشیم.

سلیمان همچنین عنوان داشت: مرحله استفاده از لبنان برای تسویه حساب‌های شخصی به پایان رسیده است و ما اجازه نمی‌دهیم از كشورمان به عنوان اهرمی برای تسویه حساب استفاده شود.