انتخابات ریاست‌جمهوری فرانسه در حالی فردا (یكشنبه) و با رقابت ۱۰ تن از كاندیداهای این كشور برگزار می‌شود كه نتایج تمام نظرسنجی‌های جدید انجام شده حاكی از پیروزی "فرانسوا اولاند" بر رییس جمهوری كنونی این كشور در دور نهایی انتخابات است.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، انتخابات ریاست‌جمهوری فرانسه در حالی فردا(یكشنبه) و با شركت احتمالی حدود ۴۰ میلیون تن از واجدین شرایط رای در فرانسه برگزار می‌شود كه به نظر می رسد نیكولا ساركوزی، رییس‌جمهور كنونی و محافظه كار این كشور كه در سال ۲۰۰۷ توانست با كسب ۵۳ درصد آراء به عنوان رییس‌جمهور فرانسه انتخاب شود از بخت كمی در مقایسه با كاندیدای سوسیالیست این كشور یعنی فرانسوا اولاند برخوردار باشد.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، نتایج جدیدترین نظرسنجی‌های صورت گرفته حاكی از آن پیروزی قاطع فرانسوا اولاند، كاندیدای سوسیالیست انتخابات ریاست‌جمهوری فرانسه در رقابت با نیكولاساركوزی،‌رییس جمهور كنونی این كشور است.

‌ به این ترتیب در سه نظرسنجی از مجموع چهار نظرسنجی انجام شده، اولاند توانست در رتبه اول محبوبیت مردم فرانسه قرار گیرد؛ در شرایطی كه اولاند توانست ۲۸ و ۳۰ درصد آراء را به خود اختصاص دهد، رییس‌جمهوری فعلی فرانسه توانست بین ۲۵ و ۲۷ درصد آراء را كسب كند.

دور نهایی این انتخابات ششم ماه می برگزار می شود.

"نیكولا سارکوزی" از حزب اتحاد برای جنبش مردمی، "اوا ژولی" از حزب سبز (طرفداران محیط زیست) سیاستمدار ۶۹ ساله، "مارین لوپن" از حزب راستگرای افراطی، "ژان لوک ملانشون" از حزب چپگرای افراطی، "فیلیپ پوتو" از حزب جدید ضد سرمایه داری، "ناتالی آرتو" از حزب کارگران، "ژاک شومیناد" از حزب هبستگی و پیشرفت سیاستمدار ۷۱ ساله، "فرانسوا بایرو" از حزب اتحاد برای دموکراسی، "فرانسوا اولاند" از حزب سوسیالیست و "نیکلا دوپنتنیون" از حزب جمهوریت از جمله نامزدهای انتخاباتی این كشور هستند.