معاون دبیر کل حزب الله لبنان تاکید کرد که تهدیدات اسرائیل علیه لبنان بی تاثیر است و با قدرت مقاومت اسرائیل از بین خواهد رفت.

به گزارش فارس به نقل از المنار، شیخ نعیم قاسم معاون دبیرکل حزب الله لبنان در سخنانی تهدیدات رژیم صهیونیستی برای حمله به لبنان را باد هوا و بی اثر دانست و تاکید کرد که مقاومت آماده و همواره در کمین است، وجود مقاومت امری قطعی است و انشاالله اسرائیل از بین خواهد رفت.

وی در مراسمی که از سوی موسسه اسلامی تربیتی و کمیته امداد امام خمینی برگزار شده بود، از اوضاع شکننده لبنان به علت تنوع طایفه ای و محاسبات محدود آن سخن گفت و تاکید کرد: برخی در لبنان روی اوضاع سوریه حساب کرده بودند، اما این محاسبات شکست خورد و آنها در حالیکه از تمامی ابزارهای جهان استفاد کرده بودند، کاری از پیش نبردند و موفق نیز نخواهند شد.

قاسم با اشاره به اینکه برخی جریانهای داخلی می خواهند مسایل حاشیه ای را تحریک کنند، شایعات وجود عناصر حزب الهم لبنان در سوریه را یکی از این مسایل دانسته و تاکید کرد: ما به آنها می گوییم که سوریه نیازی به عناصر یا نیروهای حزب الله ندارد، چرا که خود ملت و مدیریتی قوی دارد، همه حرف های آنها اشتباه است، چرا که اگر ما بخواهیم کاری کنیم، در مقابل دیدگان جهان انجام می دهیم و از کسی نمی ترسیم.

معاون سید حسن نصرالله در تشریح انگیزه های غرب برای دخالت های همه جانبه در سوریه گفت که آنها به دنبال سقوط سوریه هستند تا نقشه منطقه را تغییر دهند و آن را سازگار با اهداف آمریکا و اسرائیل کنند و از سوی دیگر جنایات اسرائیل در فلسطین را از دید عموم دور نگه دارند.

قاسم با اشاره به اوضاع داخلی کشور به حمایت از دولت نجیب میقاتی نیز پرداخت و گفت که کسانی که روی استعفای دولت حساب کرده اند، اشتباه می کنند.

وی ابراز داشت: در لبنان باید روی سه موضوع تکیه داشت، اول حمایت از لبنان در برابر خطر اسرائیلی از طریق تقویت ارتش و مقاومت و ملت. دوم ضرورت توجه به مسایل عمومی مردم و سوم ضرورت تدوین قانون عادلانه انتخابات.