آخرین آمار منتشره در آمریکا، از افزایش فساد و میزان سوءاستفاده جنسی در ارتش آمریکا حکایت دارد.

به گزارش فارس به نقل از شبکه رویترز، آمار رسمی که روز گذشته از سوی پنتاگون منتشر شد، نشان‌دهنده آن است که میزان سوءاستفاده جنسی در ارتش آمریکا، نسبت به سال گذشته، افزایش داشته است.

بنا بر گزارشی که لئون پانتا وزیر دفاع آمریکا ارائه داده است، در حالی که در سال ۲۰۱۰، تعداد ۳۱۵۸ مورد تجاوز جنسی در ارتش آمریکا گزارش شده بود، این آمار در سال ۲۰۱۱ به ۳۱۹۲ مورد رسیده است.

نکته جالب توجه این است که در میان آمار منتشره، مشخص شد که ۲۶درصد موارد تجاوز جنسی، از سوی مامورین آمریکایی نسبت به شهروندان و مردم عادی انجام گرفته، همچنین در ۵۶ درصد این موارد هم یکی از مامورین آمریکایی به همتای خود حمله کرده است.

افزایش آمار تجاوز جنسی در ارتش آمریکا در حالی واقع می شود، که مقامات آمریکایی بارها عنوان کرده‌اند که تلاش می کنند تا این آمار را کاهش دهند.

بنا بر آمار ارائه شده، بیشتر قربانیان این سوءاستفاده، زنان زیر ۲۵ سال فعال در سطوح پایین ارتش آمریکا بوده‌اند. حتی مردان نیز از تجاوز هم قطاران خود در امان نمانده‌اند، و ۱۲ درصد قربانیان را سربازان مرد ارتش آمریکا تشکیل می‌دهند.

بنا بر این گزارش، یکی از دلایل اصلی بروز بسیاری از این موارد، شیوع مصرف بالای الکل در بین سربازان آمریکایی است.