محققان دانشگاه واترلو در پژوهشی جالب نشان داده‌اند كه ژاپنی‌ها با شكستن سنت قدیمی بالا رفتن سن، در ۲۵ سالگی به سن خردمندی دست پیدا می‌كنند.

به گزارش سرویس پژوهشی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، به گفته محققان كانادایی، این در حالیست كه آمریكایی‌ها به شكل سنتی‌تری عمل كرده و درك عمیق را طی گذر زمان بدست می‌آورند.

در یكی از آزمایشات كه برای اندازه گیری پنج جنبه اساسی استدلال طراحی شده بود، محققان دریافتند كه شهروندان آمریكایی طی ۵۰ سال، تا ۲۲ درصد ارتقا پیدا كرده‌اند. این جنبه‌ها شامل «تمایل به جست‌وجو برای فرصتهای حل مناقشات»، «تمایل به جست‌وجو برای سازش»، «شناسایی محدودیت‌های خرد شخصی»، «آگاهی از وجود چند جنبه فكری برای یك مشكل» و «درك این حقیقت كه مسائل ممكن است پیش از بهتر شدن، بدتر شوند» بودند.

در آزمایشاتی كه با ۱۰۰ نمره به انجام رسید، هر دو گروه شركت‌كننده ۲۵ و ۷۵ سال ژاپنی، از متوسط امتیاز ۵۱، برای خرد میان گروهی یا درك جامعه برخوردار بودند. از سوی دیگر در میان آمریكایی‌ها نتایج آزمایشات مشابه، نشان‌دهنده تفاوت امتیاز از ۴۵ تا ۵۵ بین دو گروه سنی بود.

همچنین در بخش خرد میان فردی یا درك روابط بین افراد، امتیاز ۲۲۵ شركت‌كننده آمریكایی از ۴۶ به ۵۰ رسید.

در مورد ۱۸۶ ژاپنی شركت كننده، این امتیاز به میزان كمی از ۵۳ به ۵۲ كاهش نشان داد.

این آزمایشات همچنین نتایج غیرمنتظره دیگری را نیز ثبت كرده‌اند.

طبق این نتایج، ژاپنی‌ها در ۷۵ سالگی در خرد میان فردی نسبت به آمریكایی‌ها از امتیاز بیشتری برخوردار بوده و در حقیقت به نتایج بالاتری در انواع میان‌گروهی دست یافتند.

به گمان دانشمندان، شاید افراد در جامعه جمعی به مهارتهای فردی و در جوامع فردی به مهارتهای اجتماعی نیاز دارند.