دولت امارات شش فعال سیاسی این کشور را که سال گذشته به دلیل مطالبه اصلاحات سیاسی سلب تابعیت شده بودند بازداشت کرد.

به گزارش فارس به نقل از پایگاه خبری "الجزیره"، "علا الصدیق" دختر "محمد عبدالرزاق الصدیق"، یکی از شش فعال سیاسی بازداشتی گفت که پدرش دیروز دوشنبه به دلیل امتناع از امضای درخواستی برای دریافت تابعیت جدید طی دو هفته آینده و ترک خاک امارات بازداشت شده است.

وی تاکید کرد پدرش در تماس تلفنی با خانواده گفت که تحمل حبس را بر امضای درخواست تابعیت جدید برگزیده است و به همین دلیل به همراه پنج فعال دیگر بازداشت شد.

دولت امارات دسامبر گذشته این شش فعال سیاسی را تهدیدی برای امنیت ملی کشور خوانده و حق شهروندی آنها را سلب کرده است.

"محمد الرکین" وکیل مدافع شش فعال اماراتی گفت که این افراد به دلیل امتناع از امضای درخواست تابعیت جایگزین بازداشت و به زندان ابوظبی منتقل شدند .

وی با غیرقانونی خواندن سلب حق شهروندی این شش فعال سیاسی گفت: احمد السویدی یک فعال دیگر اماراتی که سال گذشته سلب تابعیت شده بود هفته‌ها است در بازداشت به سر می‌برد.

الصدیق هفته گذشته به خبرگزاری رویترز گفته بود دولت امارات شهروندی وی را به دلیل امضای شکایتنامه‌ای و ارسال آن به رهبران این کشور سلب کرده است، وی در آن شکایت نامه خواستار اجرای اصلاحات سیاسی و اعطای اختیارات بیشتر به شورای ملی فدرال شده بود.

این شش فعال سیاسی که دسامبر گذشته به دلیل گرایش‌های سیاسی اسلامی خود سلب تابعیت شدند از اعضای جمعیت اصلاح سیاسی امارات بودند.

بنا بر گزارش الجزیره امارات نگران است به قدرت رسیدن اخوان المسلمین در مصر به دنبال سرنگونی حسنی مبارک قدرت گروه‌های اسلام‌گرا در دیگر کشورهای منطقه را نیز افزونی بخشد.