نتایج یک نظرسنجی سراسری در آمریکا نشان می‌دهد که بیشتر رای دهندگان آمریکایی به دیدگاه‌های خودشان بیشتر از اظهارات اوباما در مورد مسائل روز آمریکا اعتماد دارند.

به گزارش فارس به نقل از خبرگزاری شینهوا، نتایج یک نظرسنجی نشان می‌دهد که اغلب رای دهندگان آمریکایی به خودشان بیشتر از "باراک اوباما" و کاندیداهای حزب جمهوریخواه در مورد مسائل اقتصادی اعتماد دارند.

بنابر گزارش "موسسه راسموسن"، یافته‌های این نظر سنجی تلفنی نشان می‌دهد فقط ۲۹ درصد از رای دهندگان آمریکایی در مسائل اقتصادی پیش روی و بحران اقتصادی بزرگ سرمایه داری در غرب به باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا اعتماد دارند.

به عبارت دیگر، ۶۵ درصد رای دهندگان بیشتر به دیدگاه و قضاوت‌های خود اعتماد دارند تا اظهارات باراک اوباما و ۶۵ درصد نیز صحبت‌های "میت رامنی" کاندیدای جمهوریخواه در مورد مسائل اقتصادی را قبول ندارند.

نتایج این نظر سنجی همچنین نشان می‌دهد؛ رامنی که خود را یک کاندیدای اقتصادی با هدف بهبود اوضاع اقتصادی آمریکا معرفی کرده است نیز نتوانسته نظر مردم آمریکا را به خود جلب کند.

طبق گزارش راسموسن، یافته‌های این نظر سنجی تلفنی همچنین نشان می‌دهد که ۴۸ درصد رای دهندگان آمریکایی مشکلات اقتصادی امروز آمریکا را میراث جنگ‌های "جورج بوش" رئیس جمهور پیشین آمریکا می‌دانند و ۴۶ درصد نیز آن را نتیجه سیاست‌های باراک اوباما می‌دانند.