نتایج یک پژوهش جدید نشان داد: کودکان دو زبانه در قیاس با کودکان یک زبانه در انجام فعالیتهای چند تكلیفی موفق‌ترند.

به گزارش سرویس پژوهشی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) منطقه کرمانشاه، هر چند این ویژگی در خصوص کودکان دو زبانه مصداق دارد، اما از سوی دیگر کودکان دو زبانه برای ساخت مجموعه لغات خود ناتوان‌تر هستند.

در آزمایش به عمل آمده در این خصوص که بر روی ۱۰۶ کودک یک و چند زبانه صورت گرفت، مشخص شد در خصوص عملکردهای چند تلکیفی، کودکان دو زبانه موفق‌تر عمل می‌کنند.

بر اساس نتایج تحقیق به عمل آمده در این خصوص که توسط پژوهشگران دانشگاه «یورک» در تورنتو به عمل آمد و در مجله «Child Development» منتشر شد، کودکان دو زبانه دارای دو دسته قوانین زبانی در ذهن خود هستند و مغز آنها باید با توجه به شرایط بین این دو سیستم رفت و آمد کند.

از سوی دیگر کودکان یک زبانه در قیاس با دو زبانه‌ها نمرات به مراتب بهتری در خصوص مجموعه لغات و دستور زبان کسب می‌کنند.