صدها تن از معترضان اردنی با تحصن در برابر کاخ نخست وزیری این کشور خواستار آزادی زندانیان سیاسی شدند.

به گزارش فارس، درپی ادامه موج دستگیری های اخیر معترضین اردنی توسط نیروهای اطلاعاتی و امنیتی، صدها تن از انقلابیون این کشور هفته گذشته با برگزاری تحصنی در برابر کاخ نخست وزیری اردن، خواستار پایان دادن به موج دستگیری ها و آزاد کردن افراد دستگیر شده شدند.

هنوز نیم ساعت از آغاز این تحصن نگذشته بود که نیروهای امنیتی و ژاندارمری مستقر در محل، به بهانه اینکه تحصن کنندگان خطوط قرمز را پشت سر گذاشته و سقف شعارهای خود را افزایش داده اند، به آنان حمله کرده و به ضرب و شتم این افراد پرداختند.

این اقدام دولت اردن در حالی صورت گرفت که سیاست مشت آهنین طی سال های گذشته همواره مهم ترین راه برخورد نظام اردن با معترضان بود.

دولت اردن همزمان با افزایش دامنه اعتراضات شهروندان، بر میزان سرکوب شهروندان افزود تا مانع از ادامه فعالیت های اعتراضی شود ولی نه تنها این فعالیت ها متوقف نشد بلکه بیش از پیش شد و نمونه آن اعتراضات گسترده شهروندان اردنی در تظاهرات روز جمعه گذشته بود.

در همین راستا، صدها تن از معترضان اردنی با تحص در برابر کاخ نخست وزیری این کشور در شهره "امان"، ضمن محکوم کردن سیاست مشت آهنین دولت، خواستار توقف دخالت نیروهای اطلاعاتی و امنیتی در امور شهروندان و آزادی بی قید و شرط و فوری تمام دستگیر شدگان اخیر شدند.

تحصن کنندگان اعلام کردند که تنها کناه افراد دستگیر شده این بود که خواستار تحقق اصلاحات در کشور و محاکمه مفسدان شده اند.

در این تحصن، اسلامگرایان اردن، دانشجویان، جنبش مردمی و جوانان، کمیته آزادگان طفیله و تعدادی از فعالان سیاسی و حزبی حضور داشتند.

حضور انبوه نیروهای امنیتی در محل این تحصن از نکات قابل توجه بود.

تعداد زیادی خبرنگار نیز از رسانه های داخلی و خارجی حضور داشتند و همین مساله سبب شد تا نیروهای امنیتی اردن دست به خشونت نزنند.