رئیس هیئت وکلای مدافع حسنی مبارک، رئیس‌ جمهوری مخلوع مصر از روزنامه مصری "روزالیوسف" به دادستانی مصر شکایت کرد و مدعی شد این روزنامه به دروغ مطالبی منتسب به مبارک منتشر می‌کند.

به گزارش فارس، "یسری عبدالرازق"، وکیل مدافع حسنی مبارک در گفتگو با روزنامه "الرأی" چاپ اردن اعلام کرد که روزنامه مصری "روزالیوسف" در این اواخر اقدام به انتشار خاطراتی دروغین و جعلی منسوب به حسنی مبارک، رئیس‌جمهور مخلوع مصر کرده‌ است.

عبد الرزاق که ریاست هیئت وکلای مدافع حسنی مبارک را نیز برعهده دارد،‌ در ادامه ضمن انتقاد از انتشار این مطالب گفت: انتساب این خاطرات به مبارک به هیچ وجه درست نیست و مبارک تاکنون هیچ خاطراتی به رشته تحریر درنیاورده است.

روزنامه مصری "روزالیوسف" در چندین شماره خود مطالب سلسله واری را تحت عنوان خاطرات حسنی مبارک منتشر کرده بود که در بخشی از آن مطالبی با مضمون شهادت امام موسی صدر منتشر شده بود.

ادعای وکیل مبارک درباره عدم نگارش خاطرات توسط حسنی مبارک در حالی ایراد می‌شود که مبارک سال گذشته و پس از سرنگونی از قدرت قرارداد انتشار خاطرات خود با مرکز چاپ و انتشارات انگلیسی "کانن گیت" را منعقد کرد و اخیرا این مرکز چاپ و انتشارات از درز بسیاری از بخش‌های کتاب خاطرات حسنی مبارک به روزنامه‌ها و پایگاه‌های خبری عربی و خارجی شکایت کرده است.

این اقدام مرکز چاپ و انتشارات کانن گیت را واداشت امتیاز چاپ خاطرات حسنی مبارک را به یک مرکز چاپ و انتشارات استرالیایی به نام "اچ سی" به ارزش ۱۵ میلیون دلار واگذار کند.