"احمد اویحیی" نخست وزیر الجزایر اعلام کرد که خانواده فراری معمر قذافی تا هر زمان که بخواهند می توانند در این کشور زندگی کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، "احمد اویحیی" در گفتگو با روزنامه لوموند چاپ فرانسه اعلام کرد که خانواده معمر قذافی دیکتاتور سابق لیبی تا هر وقت که بخواهند می توانند در الجزایر باقی بمانند.

وی اظهار داشت: خانواده قذافی از نظر ما شهروندان لیبیایی هستند که هیچ اقدام خصمانه یا تحریک آمیزی را انجام نداده اند.

گفتنی است وزارت امور خارجه الجزایر اواخر ماه آگوست اعلام کرد که شماری از اعضای خانواده قذافی وارد خاک این کشور شده اند. این افراد شامل صفیه و عائشه، همسر و دختر قذافی، و هانیبال و محمد، پسران وی بودند.