تحقیقات جدید نشان می‌دهد، انسان، هر ساعت، بیش از ۳۷ میلیون باكتری را وارد هوا می‌كند.

به گزارش سرویس پژوهشی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، تیم تحقیقاتی دانشگاه ییل آمریكا به سرپرستی پروفسور «جوردن پكیا» استادیار مهندسی محیط زیست، با اندازه گیری باكتری‌های موجود در یك اتاق خالی و نیز پس از ورود انسان به آن فضا، ثابت كردند كه انسان در هر ساعت بطور میانگین ۳۷ میلیون باكتری را وارد هوا می‌كند و گرد و غبار روی زمین اصلی‌ترین منبع باكتریهایی است كه انسان تنفس می‌كند.

به گفته این محققان، حدود ۱۸ درصد از باكتری‌های كشف شده جزء گروه باكتری‌های موجود در پوست انسان موسوم به باكتری‌های اسیدبوتیریك هستند.

تیم تحقیقاتی، همچنین نمونه هوای كلاس‌های درس در طبقه همكف را در دو بازه زمانی چهار روزه مورد بررسی و اندازه گیری قرار دادند. در این زمان تمامی درب و پنجره‌ها بسته بودند تا از ورود آلودگی‌های خارجی به داخل ساختمان جلوگیری شود.

در بازه زمانی نخست، اتاق‌ها بطور مداوم خالی بودند و در بازه زمانی دوم سه كلاس مورد استفاده قرار گرفتند. تیم تحقیقاتی بطور همزمان، وضعیت هوا در بیرون ساختمان را نیز مورد برسی قرار دادند. نتایج این پژوهش نشان داد غلظت ذرات قارچی و باكتریایی در زمان حضور انسان در اتاق‌ها، بطور چشمگیری افزایش یافته و هر انسان بطور متوسط ۳۱ میلی‌گرم از مواد میكروبی را، هر ساعت وارد هوا می‌كند.

نتایج این تحقیق در مجله Indoor Air منتشر شده است.