باراك اوباما ضمن انتقاد از جمهوری‌خواهان كشورش آن‌ها را به "داروینیسم اجتماعی" متهم كرد.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، باراك اوباما، رییس‌جمهوری آمریكا كه تاكنون از اظهار نظر و انتقاد مستقیم از جمهوری خواهان رقیب خودداری كرده بود در سخنان شدید اللحنی كه در برابر ناشران روزنامه های این كشور اظهار شد، عنوان داشت كه جمهوری‌خواهان رویاهایی رادیكالی و افراطی را برای جامعه آمریكا دنبال می كنند و این افكار تا حدی به راست تمایل یافته است به گونه ای كه حتی اگر رونالد ریگان به عنوان سمبل این حزب حضور داشت، نمی توانست در هیچ یك از انتخابات مقدماتی جمهوری خواهان پیروز شود.

به گزارش مجله آلمانی اشپیگل، وی علاوه بر این جمهوری خواهان آمریكا را به "داروینیسم اجتماعی" متهم كرد كه در خصوص برنامه‌های اقتصادی اش همچون "اسب تروا" عمل می‌كنند.

اوباما افزود كه برای جمهوری خواهان مساله اصلی ایجاد تغییرات رادیكال در جامعه آمریكاست.

رییس جمهور آمریكا در ادامه افزود كه رقبای سیاسی وی از یك سو تلاش می كنند كه برنامه های اجتماعی آمریكا را كاهش داده و محدود كنند اما به طور همزمان حاضر نیستند كه منافع مالیاتی طبقه ثروتمند به هیچ وجه تحت تاثیر قرار گیرد.

اوباما گفت: این مساله به ضرر طبقه متوسط آمریكاست.

رییس جمهوری آمریكا در سخنان خود به طور مستقیم به "میت رامنی" كاندیدای جمهوری خواهان كه بیشترین شانس پیروزی در میان نمایندگان جمهوری خواه را دارد، اشاره كرد و گفت كه وی حامی اصلی"Big Oil" به عنوان یكی از قویترین صنایع نفتی آمریكاست.