نتایج یك نظرسنجی جدید در آمریكا نشان داد كه اكثر یهودیان آمریكا دیپلماسی برای صلح را به جای اقدام نظامی ترجیح می‌دهند و ۷۳ درصد از پاسخ‌دهندگان اظهار داشتند، نتانیاهو نماینده ارزش‌های یهودی است.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، به نقل از روزنامه هاآرتص ۶۲ درصد از یهودیان آمریكایی شركت‌كننده در نظرسنجی جدید در آمریكا نسبت به انتخاب مجدد باراك اوباما در انتخابات ریاست جمهوری ماه نوامبر ابراز تمایل كردند و تنها ۴ درصد از پاسخ‌دهندگان "اسرائیل" را مهم‌ترین مساله تاثیرگذار بر رای خود دانستند.

این نظرسنجی توسط موسسه تحقیقات دینی مستقر در واشنگتن انجام گرفت.

بر اساس نتایج این نظرسنجی ۶۲ درصد از رای‌دهندگان یهودی در آمریكا خواستار انتخاب مجدد اوباما در انتخابات ریاست جمهوری هستند و ۳۰ درصد ترجیح می‌دهند كه یك كاندیدای جمهوری‌خواه در انتخابات آتی پیروز شود.

در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۲۰۰۸ در آمریكا ۷۸ درصد از یهودیان آمریكا به اوباما رای دادند.

نتایج نظرسنجی جدید نشان می‌دهد میزان حمایت یهودیان آمریكا از میزان حمایت مردم عادی آمریكا از اوباما بیشتر است (۴۳ درصد برای اوباما و ۳۷ درصد برای یك كاندیدای جمهوری‌خواه).

از كل یهودیانی كه در انتخابات ۲۰۰۸ به اوباما رای دادند ۸۶ درصد خواهان انتخاب مجدد او هستند و ۷ درصد نیز اظهار داشتند، نظر خود را تغییر داده و مایل‌ هستند یك كاندیدای جمهوری‌خواه در انتخابات آتی پیروز شود. ۵۸ درصد از رای‌دهندگان یهودی عملكرد اوباما به عنوان رئیس‌جمهور تایید كردند و ۳۴ درصد از آن ابراز نارضایتی كردند، ۳۶ درصد نیز اظهار داشتند در مورد چگونگی مدیریت مناقشه اعراب- اسرائیل توسط اوباما، نمی‌توانند قاطعانه اظهار نظر كنند.

در حالی كه مقامات دولت اوباما می‌گویند، همكاری‌های نظامی میان آمریكا و رژیم صهیونیستی بیشتر از هر زمان دیگری شده، تنها ۵۴ درصد از یهودیان آمریكایی می‌گویند روابط دو طرف مانند همیشه است، ۳۷ درصد معتقدند روابط تیره‌تر شده است و تنها ۷ درصد می‌گویند كه این روابط نسبت به گذشته بهتر شده است.

۵۳ درصد از یهودیان آمریكایی اظهار داشتند از تاسیس یك كشور فلسطینی حمایت می‌كنند و ۴۲ درصد با این موضوع مخالفت كردند.

علاوه بر این ۶۳ درصد اظهار داشتند كه در كل دیپلماسی راه بهتری برای اطمینان یافتن از برقرار صلح است و ۲۴ درصد اقدام نظامی را ترجیح دادند.

نتایج این نظرسنجی همچنین نشان داد كه ۵۹ درصد از یهودیان آمریكا معتقدند آمریكا باید برای متوقف كردن برنامه هسته‌یی ایران دست به اقدام نظامی بزنند؛ این در حالی است كه ۳۷ درصد مخالف این موضوع بودند.