دبیر کل سازمان ملل متحد در پیامی به مناسبت روز بین المللی آگاهی درباره مین و کمک به اقدام علیه آن، ۴ آوریل ۲۰۱۲ برابر با ۱۶ فروردین مین های زمینی و مواد منفجره باقی مانده از جنگ را مانع توسعه و تهدید کننده زندگی دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد، در پیام بان کی مون آمده است: برنامه اقدام مین سازمان ملل متحد کمک ارزشمندی به بازسای پس از درگیری، تلاش های انساندوستانه، عملیات صلح و ابتکارا ت توسعه ای می نماید. این برنامه ها مانع از صدمات نامشخص بیشتر به وسیله مین های زمینی و مواد منفجره ای می گردد که مدت طولانی پس از خاتمه درگیری ها عمل نکرده اند و کمک به تبدیل مناطق خطرناک به سرزمین های مولد می نماید. اقدام علیه مین جوامع را به سوی ثبات پایدار هدایت می کند.

وی می گوید: در لیبی، پرسنل برنامه اقدام مین به تهدید مین های زمینی، مهمات خوشه ای و نبود انبارهای ایمن برای مهمات عکس العمل نشان داده اند. هزاران مواد منفجره باقی مانده از جنگ از مدارس، جاده ها یا مناطق مسکونی جمع آوری یا خنثی شده اند، همچنین ده ها هزار نفر آموزش های کاهش خطر دیده اند.

دبیر کل سازمان ملل افزود: در سال گذشته پرسنل اقدام علیه مین به مدیریت انباشت در آلبانی، ساحل عاج و جمهوری دموکراتیک کنگو کمک نموده اند. فاجعه اخیر در کنگوی برازاویل جایی که انبار مهمات منفجر شد، یادآوری غم انگیز برای نیاز به چنین مدیریتی است.

وی گفت: در این روز بین المللی آگاهی در باره مین، ما پاهایمان را در نهضتی برای نشان دادن حمایت و همدردی با بازماندگان مین قرض می دهیم. سازمان ملل متحد باهمکاری نزدیک با مسئولان ملی و سازمان های غیر دولتی در حال اجرای آموزش کاهش خطر مین و کمک به قربانیان در بیش از ۴۰ کشور است که از این راه به جوامع یاد می دهد چگونه در مکان های آلوده به مین زندگی سالم داشته باشند و به بازماندگان دارای معلولیت کمک می نماید تا به طیف گسترده ای از خدمات و حقوق که در کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت نهفته است دسترسی داشته باشند.

وی در بخش دیگری از پیام خود آورده است: اینجانب ۱۵۹ کشوری را تحسین می کنم که متعهد به اجرای کنوانسون منع استفاده از مین ضد نفر شده اند، آنانی که به پروتکل پنجم کنوانسیون مهمات خوشه ای مواد منفجره باقی مانده از جنگ ملحق شده اند و ۱۱۰ کشوری که کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت را تصویب کرده اند و در این روز اینجانب فراخوان پیوستن به این معاهدات مهم به دلیل حمایت فزاینده برای آگاهی و اقدام عیله مین را اعلام می دارم.