محققان انگلیسی دریافته اند، افرادی كه دارای مغز بزرگتری هستند از بهره هوشی بالاتری برخوردار بوده و دوستان بیشتری هم دارند.

به گزارش سرویس علمی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، تحقیقات نشان می دهد، رابطه مستقیمی بین تعداد دوستان یك فرد و اندازه کورتکس مغز وجود دارد و حفظ روابط دوستانه باعث تقویت عملكرد مغز می شود.

محققان در این پژوهش ۴۰ نفر را مورد آزمایش قرار دادند و با تهیه تصاویر آناتومیك MRI، اندازه بخش كورتكس را به عنوان مركز هوش و توانایی ذهنی مورد بررسی قرار دادند.

از افراد خواسته شد فهرستی از دوستان خود را كه در طول هفت روز گذشته با آنها در تماس بودند، تهیه كنند؛ همچنین از این گروه، آزمونی در خصوص توانایی درك افكار دیگران به عمل آمد.

پروفسور «رابین دنبار» از دانشگاه آكسفورد تأكید می كند: رابطه مستقیمی بین تعداد دوستان یك فرد و اندازه بخش كورتكس وجود دارد و هر میزان فرد از روابط دوستانه بهتری برخوردار باشد، این بخش مغز نیز بزرگتر خواهد بود.

كشف ارتباط بین اندازه مغز و تعداد دوستان به درك بهتر مكانیسم توسعه مغز انسان در بین سایر پستانداران كمك خواهد كرد. تحقیقات نشان می دهد اندازه لوب فرونتال مغز انسان به طور خاص طی نیم میلیون سال گذشته ( با افزایش سطح روابط اجتماعی) بزرگتر شده است.

دكتر «جونا پاول» استاد دانشگاه لیورپول نیز معتقد است: مهمترین دستاورد در جریان این تحقیق این نكته است كه توانستیم رابطه میان اندازه مغز و سطح روابط اجتماعی افراد را نشان دهیم.

اندازه مغز در حقیقت توانایی افراد در برقراری روابط اجتماعی و قدرت دوست یابی آنان را مشخص می كند.