نتایج یک پژوهش در بریتانیا نشان داد که افراد متاهل تمایل کمتری به فعالیت جسمی از خود نشان می‌دهند و به همین دلیل احتمال بروز پدیده چاقی در آنها بیشتر از افراد مجرد است.

به گزارش سرویس پژوهشی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) منطقه کرمانشاه، نتیجه پژوهش محققان دانشگاه «لافبرو» نشان داد که افراد متاهل کمتر از مجردها و یا زوجینی که از هم جدا شده‌اند، تمایل به انجام ۱۵۰ دقیقه فعالیت جسمی پیشنهاد شده در هفته را دارند.

در جریان این تحقیق، ۷۶ درصد از مردان و ۶۳ درصد از زنان متاهل اذعان كردند که کمتر از این زمان، به انجام فعالیت جسمی می‌پردازند. این در حالی بود که تنها ۲۴ درصد مردان و ۳۳ درصد زنانی که مجرد بودند و یا زندگی مشترک را رها کرده بودند، این مساله را تایید کردند.

پژوهشگران، علت این امر را سن بالاتر متاهلین و مسوولیت بیشتر آنها در مقابل فرزندانشان می‌دانند.