مطالعات جدید نشان می‌دهد: بیشتر سیگاری‌هایی که مکمل مولتی ویتامین مصرف می‌کنند، معتقدند این قرص‌ها آنها را در برابر اثرات توتون و تنباکو محافظت می‌کند.

به گزارش سرویس پژوهشی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) منطقه مرکزی، پژوهشگران در دو مطالعه جداگانه، ۱۵۴ سیگاری را تحت بررسی قرار دادند. در اولین مطالعه به ۷۴ سیگاری دارونما داده شد و به بقیه گفته شد که قرص‌های ویتامین C مصرف کنند‌. بعد از مصرف قرص‌ها به سیگاری‌ها اجازه داده شد که آزادانه سیگار بکشند.

نتایج نشان داد: سیگاری‌هایی که قرص ویتامین مصرف کرده‌ بودند، نسبت به سیگاری‌هایی که دارونما مصرف کرده بودند، تقریبا دو برابر سیگار می‌کشیدند. همچنین سیگاری‌هایی که ویتامین C مصرف کرده بودند اعلام کردند که احساسی از آسیب ناپذیری در مقابل سرطان دارند و بنابراین بیشتر سیگار کشیده‌اند.

در مطالعه دوم که شامل ۸۰ شرکت کننده بود، به هر کدام دارونما داده شد. نیمی از آنها از واقعیت این دارو آگاه بودند، در حالی که به نیمی دیگر گفته شده بود که این قرص‌ها شامل مولتی ویتامین هستند. بعد از آن به سیگاری‌ها اجازه داده شد که سیگار بکشند و نگرش خود را نسبت به مولتی ویتامین دریافتی بگویند.

بر اساس نتایج حاصل از این بررسی و مشابه با مطالعه قبل، آنهایی که فکر می‌کردند مولتی ویتامین مصرف کرده‌اند، بیشتر سیگار می‌کشیدند‌. با این حال كسانی که معتقد بودند ویتامین‌ها آنها را در برابر اثرات توتون و تنباکو محافظت می‌کند، احساس قوی‌تری از ایمنی داشتند و نسبت به كسانی که درباره‌ مولتی ویتامین کمتر خوشبین بودند، بیشتر سیگار می‌کشیدند.

یکی از پژوهشگران این تحقیق در این باره گفت: سیگاری‌هایی که از مکمل‌های مربوط به رژیم غذایی استفاده می‌کنند، با تصور این‌که این مکمل‌ها آنها را در برابر سرطان و بیماری‌های دیگر مصون می‌کند، خود را فریب می‌دهند.

وی تصریح کرد: مولتی ویتامین‌ها تأثیری در جلوگیری از سرطان ندارند، اما این تصور ممکن است به سیگاری‌ها کمک کند تا سیگار کشیدن خود را کنترل کنند یا حتی آنها را تشویق کند تا سیگار را ترک کنند.