محققان آمریکایی به وجود تاثیرات مخرب الکل بر روی DNA و در نتیجه ایجاد واکنش‌های تخریبی مرتبط با بروز سرطان پستان پی بردند.

به گزارش سرویس پژوهشی ایسنا منطقه علوم پزشکی تهران، دانشمندان آمریکایی در یک مطالعه جدید بر روی سلول‌های انسانی، وجود ارتباطات خاصی را بین متابولیسم الکل و تخریب DNA مرتبط با ایجاد پیچیدگی‌های سرطان پستان کشف کردند.

در این باره دکتر «بروکس» از مرکز اثرات مخرب الکل آمریکا گفت: اگر چه ارتباط بین نوشیدن الکل و انواع خاصی از سرطان مشخص شده، اما وجود ارتباطی درباره الکل به عنوان عامل ایجاد سرطان تا به حال اثبات نشده است.

وی اضافه کرد: زمانی که الکل در بدن دگرگون می‌شود، به استالدهید که یک ماده شیمیایی بسیار شبیه به فرمالدهید از نظر ساختاری است، تبدیل شده و می‌تواند موجب تخریب DNA و در نتیجه ایجاد تداخلات کروموزمی شود.

استالدهید در بسیاری از افراد به سرعت به استات که یک ماده بسیار خطرناک است، تبدیل می‌شود و احتمال ابتلا به سرطان را افزایش می‌دهد.

بر این اساس، محققان سلول‌های انسانی را برای بررسی تغییر الکل به استالدهید به‌وسیله آنزیم‌های مشخص در بافتهای پستان مورد آزمایش قرار دادند.

بر پایه این گزارش مشخص شد: سلول‌های بافت پستانریال الکل را به استالدهید تبدیل می‌کنند که در نتیجه این امر، سطوح تخریبات DNA افزایش می‌یابد. به هر حال محققان معتقدند الکل به تنهایی می‌تواند احتمال ابتلا به سرطان پستان در زنان را افزایش دهد.