پژوهشگران دانشگاه ایالتی میشیگان بر اساس یافته‌های پژوهشی خود اعلام كردند كه ممكن است انسان‌ها در هنگام خواب هم، با استفاده از شکلی از حافظه ناخودآگاه که هنوز به خوبی شناخته شده نیست، در حال یادگیری باشند.

به گزارش سرویس پژوهشی ایسنا، «کیمبرلی فن»، استادیار روانشناسی و هدایتگر این طرح پژوهشی گفت: ما گمان می‌بریم که ممکن است شکل جدیدی از حافظه را مجزا از سامانه‌های حافظه سنتی مورد بررسی قرار داده‌ایم. مستندات کافی وجود دارد که در هنگام خواب، مغز شما بدون آگاهی شما در حال پردازش اطلاعات است، و این قابلیت ممکن است به حافظه در حالت بیداری کمک کند.

بر اساس گفته «فن» و «زاک همبریک» دانشیار روانشناسی، نتایج مطالعه آ‌ن‌ها كه بر روی ۲۵۰ نفر انجام شده است، نشان می‌دهد: افراد از این قابلیت «حافظه خواب» اثرات متفاوتی می‌گیرند، به عبارت دیگر حافظه خواب در برخی افراد شدیدا تقویت می‌شود، اما در مورد برخی دیگر این گونه نیست. این توانایی، شکل جدید و تاکنون ناشناخته‌ای از حافظه است.

«فن» اظهار كرد: من و شما ممکن است همزمان به خواب برویم و به اندازه یکسانی هم بخوابیم. اما، در حالی که حافظه شما به میزان قابل توجهی گسترش یافته است، در حافظه من ممکن است هیچ تغییری پدید نیامده باشد.

وی باور دارد که توان این حافظه بالقوه در آزمون‌های معمول هوشمندی و یا آزمون‌های معمول سنجش مانند SAT و ACT اندازه‌گیری نمی‌شود.

یافته‌های حاصل از این پژوهش در مجله علمی «روانشناسی تجربی - عمومی» منتشر شده است.