نتایج یك نظرسنجی جدید نشان داده است كه آموزش باغداری به كودكان آنها را مسولیت‌پذیر بار می‌آورد و رفتارشان را آرام می‌كند.

به گزارش سرویس بهداشت و درمان ایسنا، این نظرسنجی از سوی انجمن سلطنتی باغداری در انگلیس مشخص كرد، بیش از نیمی از والدین تاكید دارند باغداری به كودكانشان احساس مسولیت‌پذیری می‌دهد و ۲۰ درصد از این والدین نیز اظهار داشتند كه این كار باعث می‌شود، رفتار كودكانشان بسیار آرام‌تر شود.

براساس گزارش روزنامه میرور، بیشتر كودكان وقتی درمی‌یابند باغداری یك مهارت است كه تا پایان عمر با آنها باقی می‌ماند و همزمان با بزرگ‌تر شدن، می‌توانند از آن استفاده كنند، حس آرامش و مسوولیت به دست می‌آورند. اما این نظرسنجی از سوی دیگر نشان داده است كه كودكان امروزی نسبت به والدین خود اطلاعات بیشتری درباره باغداری دارند.