جهانگیریان درباره‌ی كتاب «فیلم‌نامه‌ی اقتباسی»، گفت: این كتاب به اقتباس‌های ادبی می‌پردازد و به افراد آموزش می‌دهد كه چگونه بر اساس رمان‌ها و متن‌های نوشته‌شده، فیلم‌نامه بنویسند. این كتاب برای بنیاد سینمایی فارابی نوشته می‌شود.

او افزود: نگارش كتاب «فرهنگ تئاتر و نمایش‌ تلویزیونی» هم كه شامل تئاترهایی است كه از سال ۵۷ تا سال ۷۵ یا در تلویزیون و یا در صحنه تولید شده‌ و توسط دوربین‌های تلویزیون ضبط و پخش‌ شده‌اند، به پایان رسیده است و به زودی از سوی اداره‌ی كل پژوهش‌ و آموزش سیما منتشر می‌شود.