دانشمندان انگلیسی در یك پژوهش كه در نوع خود اولین بوده، از ادرار به عنوان یك سوخت در دسترس و فراوان برای تولید برق نام برده‌اند.

به گزارش سرویس علمی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، محققان دانشگاه غرب انگلیس در پژوهش خود راهی را برای تولید مستقیم الكتریسیته از ادرار با استفاده از سلولهای سوختی میكروبی ارائه كرده‌اند كه در مجله Physical Chemistry Chemical Physics جامعه سلطنتی شیمی منتشر شده است.

یكی از اهداف این تیم تحقیقاتی بررسی امكان تولید برق توسط ادرار از طریق سلولهای سوختی میكروبی و محاسبه بازدهی انرژی از ادرار در زمان استفاده در این سلولها بود.

سالانه حدود ۶.۴ تریلیون لیتر ادرار تولید شده و محققان آن را یك جایگزین بالقوه برای منابع تجدیدناپذیر انرژی خوانده‌اند كه تاكنون مورد بی‌توجهی واقع شده است.

سه سلول سوختی میكروبی ساخته شده از آكریلیك با آند ۲۵ میلی‌لیتری و حفره‌های کاتد در آزمایش‌های این محققان مورد استفاده قرار گرفتند. الكترودهای آند و كاتد با پمپهای كوچك به ۱۱ بطری مخزن متصل شدند. ادرار پردازش نشده هم در حجم‌های بین ۲۵ تا ۳۰۰ میلی‌لیتر به بطری مخزن چرخشی اضافه شده یا در حجم كمتر بین ۰.۱ تا ۱۰ میلی‌لیتر به طور مستقیم به ورودی‌های آند تزریق شد.

ادرار به صورت تازه یا یك هفته از زمان نمونه برداری مورد استفاده قرار گرفته كه این نمونه از یك داوطلب سالم با یك رژیم غذایی سالم و بدون سابقه بیماری مجرای ادراری یا كلیوی گرفته شد.

پیش از یك تزریق ۲۵ میلی‌لیتری از ادرار، سلول سوختی ۰.۹ میلی‌آمپر در هر متر مربع تولید می‌كرد كه یك ساعت از زمان تزریق به میزان ۲.۹ میلی‌آمپر در متر مربع افزایش داشت.

این میزان ادرار برای تولید مداوم انرژی برای سه‌ روز كافی بود كه پس از آن عملكرد پایین آمده و به نقطه پیش از زمان تزریق باز می‌گردد.

دانشمندان نشان دادند كه اضافه كردن ۲۵ میلی‌لیتر ادرار تازه در یك سلول سوختی میكروبی ۲۵ میلی‌لیتری برای سه روز مورد استفاده قرار می‌گیرد. برای تعداد ۱۰ سلول سوختی این میزان نمونه طی هشت ساعت مورد استفاده قرار می‌گیرد.

به گفته این محققان، با نرخ تولید سالانه تریلیون‌ها لیتر ادرار این فناوری می‌تواند به تغییر شیوه استفاده از انرژی در جهان كمك كند.