۳۰ نسخه اصل از آثار عکاسباشی عهد ناصری در گالری هما به نمایش درآمد.

به گزارش روابط عمومی گالری هما، دكتر محمد ستاری (پژوهش گر) برجسته عکس درباره این آثار كه در گالری هما به نمایش درمی‌‌آید، می نویسد : دید و نگرش ساده و بی‌پیرایه آقا رضا نسبت به سوژه‌هایش آثار او را با دیگر عکاسان پس از او در ایران دوره ناصری متمایز و شاخص می‌کند.

در سال ۱۲۸۰ قمری اولین لقب عکاسباشی را ناصرالدین شاه به آقارضا فرزند آقا اسماعیل جدید الاسلام اعطا نمود. او که عکاس مخصوص دربار ناصری بود‌، تصاویر برجسته‌ای از رجال ، طبقات ممتاز و اتمسفر اشرافی و دیوانی اواسط قاجاریه را ثبت نمود .

آرمان استپانیان درباره این مجموعه می‌گوید : در میان این عکس ها چند نمونه کم نظیر و دیده نشده از عکس های قاجاری وجود دارد که ظل‌السلطان در جوانی ، ناصرالدین میرزا در عهد ولیعهدی و تصاویری از گارد کاخ گلستان و روحانیون خراسان و قوچان از آن جمله‌اند.

هنگامه معمری مدیر گالری هما درباره این عکس‌ها می گوید : این که بیننده این آلبوم یکصد و پنجاه ساله ، امکان دیدن هر تصویر به همراه شرح نویسی شخصی عکاس را پیدا می کند هم صحت عکس را اثبات می کند و هم تجربه کم نظیری را پیش روی او قرار خواهد داد .

نمایش این آثار از تاریخ ۱۳ اسفند آغاز و تا تاریخ ۲۴ اسفند ۱۳۸۹ ادامه دارد.