نتایج یک بررسی در خصوص مراجعه به عطاری‌ها به عنوان یک روش مرسوم جهت ترک اعتیاد نشان داد: ۷۵ درصد معتادان مراجعه کننده به این مراکز، روش درمان اعتباد با استفاده از گیاهان دارویی را بی‌اثر دانسته و دوباره به مواد مخدر گرایش یافته‌اند.

به گزارش سرویس پژوهشی ایسنا، منطقه علوم پزشکی تهران، استفاده از گیاهان دارویی به ویژه در قالب مراجعه به عطاری‌ها یک روش مرسوم جهت ترک اعتیاد به ویژه در استان‌های سرشار از گیاهان دارویی است. بر این اساس مهدی بخشی خیرآبادی، کارشناس مرکز تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی فسا پژوهشی را به منظور بررسی تاثیر درمان عطاری‌ها بر روند ترک اعتیاد در استان فارس انجام داده است.

بر اساس بررسی‌های این پژوهش، گیاهان دارویی ارائه شده به معتادان از سوی عطاری‌ها را گیاهانی از جمله سنبل‌الطیب، زنیان، زرشک، اسپند، اسطوخودوس، بابونه، عصاره گل ساعتی، بهارنارنج، شقایق وحشی و گل راعی تشکیل می‌دهند. علاوه بر این برخی از مراکز، همراه با این گیاهان قرص‌های دیفنوکسیلات، ترامادول و قرص‌های خواب‌آور را نیز به معتادان پیشنهاد می‌دهند.

نتایج این بررسی نشان داد: ۷۵ درصد معتادانی که به این مراکز ارائه گیاهان دارویی‌ها مراجعه کرده‌اند، این درمان‌ها را بی اثر دانسته و با توجه به موقتی بودن اثر این گیاهان دوباره به مواد مخدر گرایش داشتند.

این محقق در پژوهش خود یادآور می‌شود كه وزارت بهداشت باید با ارائه داروهای گیاهی توسط برخی عطاری‌ها، بدون داشتن دانش پزشکی و همچنین تبلیغ گسترده این مراکز در مورد درمان اعتیاد اقدامات موثرتری انجام دهد. همچنین با تولید داروهای گیاهی توسط متخصصان و ارائه آن به صورت قانونی در مراکز معتبر ترک اعتیاد، راهی برای درمان صحیح اعتیاد با داروهای گیاهی ایجاد شود.