محققان دریافتند: چاقی یكی از عوامل اصلی مرگ و میر در میان زنانی است که سیگار نمی‌کشند.

به گزارش سرویس پژوهشی ایسنا، منطقه کرمانشاه، نتیجه تحقیق ۲۸ ساله بر روی ۳ هزار و ۶۰۰ زن ۴۵ تا ۶۴ ساله در اسکاتلند که هرگز سیگار نکشیده بودند، نشان داد که عامل مرگ ۵۱ درصد از افرادی که در این گروه مرده بودند، بیماری‌های قلبی و عروقی بود.

از سوی دیگر این تحقیق به یک نتیجه دیگر نیز نائل شد: نرخ مرگ و میر ناشی از چاقی در زنان غیرسیگاری کم درآمد بیشتر است.

بر اساس نتایج این تحقیق که در British Medical Journal منتشر شد، افرادی که بیشترین میزان چاقی را داشتند بیشترین نرخ مرگ و میر را نیز دارا بودند، اما زنانی که چاق نبوده و سیگار نیز نمی‌کشیدند، بدون توجه به موقعیت اقتصادی و اجتماعیشان دارای کمترین نرخ مرگ و میر بودند.

پژوهشگران عقیده دارند هر چند چاقی نقش مهمی در مرگ و میر زنان دارد، اما باید به خاطر داشت که سیگار فاکتوری به مراتب قوی‌تر است.