پژوهشگران دانشگاه پیتسبورگ ایالات متحده، مغز مصنوعی بسیار کوچکی ساخته‌اند که می‌تواند فعالیت‌های مغزی انسان را تقلید کند.

به گزارش سرویس علمی ایسنا، منطقه مرکزی، این مغز کوچک که از سلول‌های مغزی موش صحرایی درست شده است، دارای ۴۰ هزار تا ۶۰ هزار یاخته‌ عصبی و یک حافظه‌ کوتاه مدت است که می‌تواند مسائل ریاضی را حل کرده و قبوض تلفن همراه را پرداخت کند.

همچنین افراد می‌توانند این مغز کوچک را با یک سیم ارتباط دهنده که به گوش وصل می‌شود، به سر خود متصل کنند.

پژوهشگران این پروژه را با دنبال کردن شیوه‌ای که مغز سیگنال‌های الکتریکی را انتقال و به طور مؤثری ذخیره می‌کند، گسترش داده‌اند.

مطالعات نشان می‌دهد: هنگامی که یاخته‌های عصبی با جریان الکتریسیته تحریک شوند، امواج الکتریکی، این مغز کوچک را به مدت ۱۲ ساعت فعال نگه می‌دارند.

پژوهشگران ادعا می‌کنند این مغز کوچک می‌تواند هر فردی را نابغه کند.