محققان با استفاده از پروتئینهای فلورسنت سبز موفق به یافتن ویروسی شده اند که می تواند ژنهای ترمیم کننده سلولهای چشم را به درون شبکیه انتقال دهد و امکان درمان نابینایی ناشی از آسیب سلولهای گیرنده چشم در انسانها را فراهم آورد.

به گزارش خبرگزاری مهر، درمان نابینایی همواره یکی از اهداف خوشایند و مورد نظر ژن درمانی بوده است زیرا چشم یکی از معدود اندامهایی از بدن است که از موهبت پذیرفتن اجسام خارجی بدون ایجاد واکنش ایمنی شدید برخوردار است.

ژن درمانی مورد استفاده در درمان نسبی افراد نابینایی که در اثر اختلال در لایه رنگدانه ای چشم دچار نابینایی شده بودند، برای درمان افرادی که در اثر از دست دادن سلولهای گیرنده نور به نابینایی مبتلا شده اند نیز مورد استفاده قرار می گیرد.

محققان دانشگاه پنسیلوانیا به منظور بررسی امکان انتقال ژنهایی که بتوانند به تدریج سلولهای گیرنده نور را ترمیم کنند، از دو نوع ویروس به نامهای AAV۲ و AAV۸ استفاده کردند تا با کمک آنها بتوانند ژنهایی را به شبکیه چشم میمون انتقال دهند.

این ویروسها با استفاده از پروتئینهای فلورسنت سبزرنگ نشانه گذاری شدند تا پس از انتقال یافتن به شبکیه قابل ردیابی باشند. با ردیابی این نشانه های سبزرنگ محققان توانستند به حداقل میزانی از ژنها که ویروسها می توانند به داخل سلولهای شبکیه انتقال دهند، دست پیدا کنند.

بر اساس گزارش نیوساینتیست، به گفته محققان ویروس AAV۸ بهترین عملکرد را در انتقال ژنهای ترمیم کننده به درون شبکیه چشم میمون از خود نشان داد و به این شکل قدمی بزرگ در مسیر ژن درمانی سلولهای گیرنده چشم انسانها نیز برداشته شد زیرا احتمال می رود بتوان به شیوه ای مشابه سلولهای گیرنده نور در چشم انسانها را نیز ترمیم کرد.