محققان فناوری شركت بزرگ ارتباطات «اورنج» از پیش‌ساخت جدید یك تی‌شرت شارژر تلفن‌همراه رونمایی كرد.

كاربران این نمونه تنها باید در زمان نیاز، گوشی خود را به این لباس وصل كنند.

این پوشاك آینده كه «روح ۷۱ (Spirit of ۷۱)» نام دارد، به سادگی با استفاده از یك فناوری واكنش به صدا كار می‌كند. هرچه صدای موسیقی بلندتر باشد، شارژ تلفن سریعتر انجام می‌شود.

فناوری موجود در این تی‌شرت از یك غشای پیزوالكتریك به اندازه یك صفحه A۴ برای جذب فشار امواج صوتی استفاده می‌كند. این ابزار سپس این امواج را به بار الكتریكی تبدیل می‌كند كه در پی آن از طریق باتری به سرپوشی كه به بیشتر گوشی‌های همراه می‌خورد،‌ منتقل می‌شود.

شركت اورنج قرار است این نمونه را در جشنواره هنرهای اجرایی معاصر گلاستونبری مورد آزمایش قرار دهد تا بررسی كند كه كدام حركت به شارژ بهتر منجر می‌شود.

جشنواره گلاستونبری بزرگترین جشنواره بدون سقف و هوای آزاد هنرهای اجرایی جهان بوده که به صورت سالانه در انگلستان برپا می‌شود.

به گفته تونی اندرو، یكی از تولیدكنندگان این فناوری، ارتعاشات صوت و بخصوص فركانسهای بم باعث ایجاد لرزش كافی برای تولید برق از موادی مانند غشای پیزوالكتریك می‌شوند.