مهندسان مكانیك دانشگاه MIT در حال كار بر روی یك الگوریتم سیستم هوشمند حمل و نقل هستند كه از رفتار انسان در رانندگی برای هشدار در مورد تصادفات احتمالی استفاده می‌كند.

نظریه پشتیبان این الگوریتم و نتایج تجربی آن قرار است در مجله روباتیك و اتوماسیون IEEE منتشر شود.

تاكنون مهندسان به تولید سیستم‌های امنیتی بسیاری برای جلوگیری از تصادف خودروها پرداخته‌اند: كنترل سرعت خودكار كه در آن یك سیستم حسگر لیزر یا راداری، سرعت خودرو را در زمان نزدیكی به خودروی دیگر كاهش می‌دهد، سیستم هشدار نقطه كور كه از چراغ و صدای بوق برای هشدار به راننده در مورد حضور خودرویی در نقطه كور وی استفاده می‌كند و همچنین سیستم كنترل كشش و كمك به ثبات كه به طور خودكار در زمان سرخوردگی و از دست رفتن كنترل فرمان از ترمز استفاده می‌كند.

با این حال هنوز پیشرفت‌های بیشتری برای رسیدن به هدف نهایی حمل‌ونقل هوشمند لازم است: سیستمی كه در آن خودروها می‌توانند ببینند و با سایر خودروها ارتباط برقرار كنند و در نتیجه میزان تصادفات تا ۱۰۰ درصد كاهش می‌یابد.

به گفته این محققان، چالش رایج سازندگان سیستم‌های هوشمند حمل‌ونقل، طراحی سیستمی است كه بدون احتیاط بسیار بتواند ایمنی را برقرار كند.

در اینجاست كه پیش‌بینی رفتار انسانی وارد می‌شود.

به اعتقاد محققان، كارهای رانندگی در دو حالت اصلی قرار می‌گیرد: گاز و ترمز. بسته به حالت راننده در زمان خاص، در یك دهم یا ۱۰ ثانیه، خودرو ممكن است در مجموعه نامتناهی از مكانهای مختلف باشد. این مجموعه موقعیتهای ممكن همراه با مدلهای پیش‌بینی شده از رفتار انسان در الگوریتم ساخت مهندسان MIT تاثیر داشته‌اند.

نتیجه این الگوریتم، برنامه‌ای است كه می‌تواند ناحیه تصادف احتمالی دو خودرو موجود در جاده را محاسبه كند. در این حالت، خودروی مجهز به سیستم حمل‌ونقل هوشمند با استفاده از اطلاعات حسگرهای خود و همچنین حسگرهای كنار جاده و چراغ راهنما، عملكرد خودروی دیگر را پیش‌بینی می‌كند.

به گزارش ایسنا محققان الگوریتم خود را بر روی خودروهای مینیاتوری خودكار و كنترلی استفاده كردند. در میان ۱۰۰ آزمایش انجام شده، ۹۷ مورد جلوگیری از تصادف ثبت شد. در سه مورد شكست خورده به گفته دانشمندان، ایراد از عملكرد دیرتر خودروهای مجهز به سیستم هوشمند با ایستگاه كاری بود.

البته با اینكه رفتارهای انسان به طور ۱۰۰ درصد قابل پیش‌بینی نیست، اما این طرح امیدوار كننده است.

محققان در حال حاضر در حال آماده‌سازی سیستم خود برای آزمایش بر روی خودروهای بزرگ مسافربر با راننده انسان هستند.