نتایج یک بررسی با تاکید بر نقش سیگار در ابتلا به سرطان پستان نشان داد: زنانی که سابقه ۱۰ تا ۲۹ سال مصرف سیگار را دارند، ۱۶ درصد بیش از سایر زنان در معرض ابتلا به سرطان پستان قرار دارند.

به گزارش سرویس پژوهشی ایسنا، منطقه علوم پزشکی تهران، دکتر جوهوا لو از مرکز پزشکی دانشگاه ویرجینیا و گروهش ارتباط بین چاقی، سیگار کشیدن و سرطان پستان را طی پژوهشی مورد آزمایش قرار دادند، این نتایج هم بر اساس شاخص حجم بدن و هم بر اساس اندازه دور کمر به عنوان مقیاسی برای چاقی بدست آمده است.

آن‌ها در این پژوهش ۷۶ هزار و ۶۲۸ زن ۵۰ تا ۷۹ ساله که هیچ سابقه‌ای در مطالعات پزشکی نداشتند را مورد بررسی قرار دادند. چاقی بوسیله شاخص حجم بدن BMI و اندازه دور کمر اندازه گیری، و نتایج با سایر عوامل خطرساز سرطانی تطابق داده شد.

نتایج این پژوهش نشان داد: ارتباطی مهم بین سیگار کشیدن و افزایش خطر بروز سرطان پستان در زنان وجود دارد، اما این خطر در بین زنان چاقی که در حالت یائسگی قرار دارند، متفاوت است.

لو در این باره گفت: ما دریافتیم یک ارتباط بین سیگار کشیدن و سرطان پستان در بین زنان غیر چاق وجود دارد که این امری طبیعی است، اما هیچ ارتباطی بین مصرف سیگار و خطر سرطان پستان در بین زنان چاق یافت نشد که این موضوع شگفت انگیز بود.

به طور کلی نتایج نشان داد زنان غیر چاق با BMI کمتر از ۳۰ و با سابقه مصرف سیگار در معرض خطر ابتلا به سرطان پستان بودند، اما در زنانی که از ۱۰ تا ۲۹ سال سیگار می‌کشیدند، ۱۶ در صد بیشتر از سایرین در معرض ابتلا به این بیماری قرار داشتند و کسانی که سابقه مصرف سیگار بیشتری داشتند، ۲۵ تا۵۰ درصد بیشتر دچار این افزایش خطر بودند. اما این ارتباط در بین زنانی که دارای BMI بالاتر از ۳۰ بودند، یافت نشد.