پژوهشگران دریافتند: دختران تحت تاثیر فشار ناشی از كاهش وزن جهت لاغر شدن دچار اختلال در خواب می‌شوند.

به گزارش سرویس پژوهشی ایسنا، منطقه کرمانشاه، کاترین مارک زیک از دانشگاه تگزاس شمالی و از پژوهشگران در این زمینه، گفت: پژوهش‌های زیادی در خصوص پیامدهای فشار ناشی از کاهش وزن در دخترها به عمل آمده است، اما تاثیر این مساله بر خواب تا کنون مورد توجه واقع نشده بود.

بر این اساس پژوهشگران از ۷۸۹ دختر با میانگین سنی ۱۲ سال آزمایش به عمل آوردند تا تاثیر کاهش وزن را بر زندگی آن‌ها تجزیه و تحلیل کنند.

نتیجه این تحقیق نشان داد که منبع اصلی تاکید بر لاغر ماندن در دختران، دوستان آن‌ها و رسانه‌ها بودند و این عامل باعث می‌شد تا در خواب دختران به شکل چشمگیری اختلال ایجاد شود.

پژوهشگران همچنین تاکید دارند کاهش خواب دختران، آن‌ها را در معرض خطر ابتلا به اختلال روانی افسردگی و اضطراب قرار می‌دهد.