محققان برای نخستین بار در جهان با استفاده از سلول کلیه انسان، لیزر زنده خلق کردند.

به گزارش پایگاه اینترنتی دیلی تلگراف، پژوهشگران مرکز فوتوپزشکی ولمن در بیمارستان ماساچوست چگونگی ساخت پروتئین نور فلورسنت سبز (GFP ) در یک سلول مهندسی ژنتیک شده را توصیف کردند .این پروتئین می تواند برای تقویت ذرات نوری موسوم به فوتون ها به پالس هایی لیزری با طول نانو ثانیه استفاده شود.

"هیون یون " یکی از مجریان این طرح گفت : از زمان ساخت لیزر در حدود ۵۰ سال پیش تاکنون محققان از مواد مصنوعی مانند بلورهای رنگی و گازهای خالص به عنوان یک ابزار جذب نور استفاده کرده اند که در آنها هر پالس فوتونی در رفت و برگشت بین دو آینه تقویت می شود.

وی افزود: تحقیقات ما نخستین گزارش در مورد ساخت موفق لیزر زیست شناختی برپایه یک سلول واحد زنده است.

به گفته این استادیار امراض پوستی دانشکده پزشکی هاروارد،شکل کروی سلول مانند لنز عمل می کند و نور را دوباره مترکز می کند و انتشار نور لیزر را با انرژی بسیار اندک تر امکان پذیر می کند.

وی خاطرنشان کرد : در حالی که هر یک از پالس های لیزری فقط چند نانوثانیه طول می کشند ، این لیزر آن قدر نور و روشنایی دارد که بتواند آنها را تشخیص دهد و اطلاعات ارزشمندی را از تعداد زیادی از سلول ها به طور بلادرنگ دریافت کند.

دانشمندان معتقدند نور لیزر از یک منبع زیست سازگار که درون بدن بیمار کار گذاشته شده می تواند برای درمان های فوتودینامیک و ارایه شیوه های نوینی از تصویر برداری مفید واقع شود.

نتایج این تحقیقات در نشریه نیچر فوتونیکس منتشر شده است.