یك گونه موجود ساده موسوم به كپك لجن كه در محاسبات غیرمتعارف مورد استفاده قرار می‌گیرد، به نظر می‌رسد كه از آرامبخش‌ها لذت می‌برد!

به گزارش سرویس علمی خبرگزرای دانشجویان ایران (ایسنا)، این گونه قارچی كه Physarum polycephalum نام دارد، در نزدیكی منابع غذایی رشد كرده و این گرایش در حل مازها و حتی تقلید درگاههای منطقی كه سازه‌های اصلی رایانه‌ها به شمار می‌روند، مورد استفاده قرار می‌گیرد.

محققان انگلیسی در آزمایشات خود بر روی قارچها، آنها را معمولا با عسل و جودوسر تغذیه می‌كردند، اما بر اساس مقاله‌ای در مجله نیچر ، گیاهان و قرصهای تجاری محتوی مواد آرامبخش اثر بسیار بهتری را نشان داده‌اند.

قارچ لجن، گونه‌ای از حیات اولیه مانند آغازیان هستند. این كپك تمایل به زندگی در مناطق مرطوب داشته و از باكتری‌ها و سایر میكرواورگانیسم‌ها تغذیه می‌كند.

این موجود اساسا یك تك سلول است و در مراحل رشد خود به گسترش شبكه‌ای از لوله‌های مواد سلولی برای جستجوی غذا می‌پردازد.

این شیوه جستجو برای حل مازهای ساده استتفاده شده و در سال ۲۰۱۰ در مقاله‌ای در مجله ساینس نشان داده شد كه این شیوه برای بازسازی ساختار شبكه ایمن از خطای سیستم متروی توكیو مورد استفاده قرار گرفته‌است.

به گفته این محققان، برای برخی از وظایف، رژیم جودوسر و عسل كافی نبوده و از این رو برای انجام محاسبات پیشرفته‌تر از قرصها و گیاهان خوا‌ب‌آور استفاده كردند.