محمد عدیلی‌پور در خوزستان گفت: در حال حاضر كاریكاتور در مطبوعات استان جایی ندارد. در گذشته تا حدی اوضاع كاریكاتور مطبوعات خوزستان بهتر بود و كم و بیش‌ منتشر می‌شد، اما در حال حاضر هیچ كدام از مطبوعات استان خوزستان كاریكاتور چاپ نمی‌كنند.

وی، در خصوص میزان استقبال از كاریكاتور در بین مردم، بیان كرد: استفاده از كاریكاتور به خصوص در مطبوعات صد در صد جواب می‌دهد. استفاده از كاریكاتور هم به صورت نوشتاری و ژورنالیستی و هم به صورت سیاهی (بدون نوشته و صحبت) مخاطب را جذب می‌كند به خصوص اگر این كاریكاتورها دنباله‌دار باشد.

عدیلی‌پور خاطرنشان كرد: در حال حاضر در مطبوعات كشور كاریكاتور منتشر می‌شود. پس روزنامه‌های استان خوزستان هم می‌توانند از كاریكاتور استفاده كنند اما متاسفانه به نیاز مخاطب جواب داده نمی‌شود.

این كاریكاتوریست اظهار داشت: چون در حال حاضر مطبوعات استان تمایلی به چاپ كاریكاتور در نشریه خود ندارند من هم در هیچ نشریه‌ای فعالیت نمی‌كنم.

عدیلی‌پور تاكید كرد: اگر مدیران مسؤول روزنامه‌ها نگاهی به عملكرد روزنامه‌های گذشته بیندازند خواهند دید كه كاریكاتور در آن‌ها موفق بوده، مخاطب را جذب كرده و در موفقیت روزنامه‌ها موثر بوده است. اما متاسفانه با وجود پتانسیل‌های فراوان استان، كاریكاتور هیچ جایگاهی در مطبوعات استان ندارد.