متخصصان در یك مطالعه جدید ادعا كرده‌اند كه سایز بدن شما روی نگاهتان نسبت به محیط اطراف و دنیای پیرامونتان تاثیر می‌گذارد.

به گزارش سرویس «بهداشت و درمان» ایسنا، این مطالعه كه در مجله «پلوس‌وان» منتشر شد، نشان داد افرادی كه معتقدند سایز بدنشان ظریف است، نسبت به اندازه برخی از اشیاء خاص و فاصله خودشان از آن اشیاء مبالغه می‌كنند. اما افرادی كه به نظر خودشان اندام و سایز بزرگتری دارند درست خلاف این قضاوت را دارند و اندازه و فاصله اشیاء را كمتر از آنچه كه واقعا هست، تخمین می‌زنند.

به گزارش سایت اینترنتی هلت دی‌نیوز، هنریك ایهرسون از متخصصان اصلی این مطالعه در انستیتو كارولینسكای سوئد تاكید كرد: كسانی كه جثه كوچكی دارند جهان را بزرگتر می‌بینند و یا برعكس.

وی افزود: حتی اگر ما بدانیم كه اندازه واقعی اشخاص چقدر است اما باز هم این خطای حسی باعث می‌شود ما اگرجثه كوچكی داریم تصور كنیم انسانهای دیگر بزرگتر هستند و این تجربه بسیار عجیب است.