نتایج یک پژوهش با اشاره به این‌که حاملگی ناخواسته و به تبع آن سقط عمدی، معضلات اجتماعی و آسیب‌های روانی و جسمی زیادی را برای زنان به همراه دارد، نشان داد: بیشترین فراوانی سقط در زنان با حاملگی سوم و با مصرف داروهای سقط زا دیده می‌شود.

به گزارش سرویس پژوهشی ایسنا، منطقه علوم پزشکی تهران، سقط جنین عمدی و غیر قانونی در واقع سقط جنین‌هایی است که توسط پزشکان غیر مسوول، افراد غیرپزشک و با استفاده از امکانات غیرقانونی صورت می‌گیرد و اغلب با خونریزی شدید، عفونت، شوک عفونی و نارسایی حاد کلیه همراه هستند و در مواردی منجر به مرگ مادر می‌شوند.

این پژوهش با اشاره به این كه با افزایش بیکاری، اعتیاد و فساد اخلاقی در جامعه، پدیده سقط عمدی نیز از نظر اجتماعی و آماری به یکی از معضلات جدی کشور تبدیل شده است و لزوم توجه به آن احساس می‌شود، تاكید می‌كند: نادیده انگاشتن این واقعیت اجتماعی و به نظاره نشستن مرگ و میر مادران، گناهی نابخشودنی است و باید با بررسی علل بروز حاملگی‌های ناخواسته و نامشروع دلایل تمایل به سقط را در این گروه از زنان مشخص کرد.

پژوهش فوق، در راستای تعیین میزان فراوانی سقط عمدی و عوامل موثر بر آن در مراجعه کنندگان به مراکز بیمارستانی جنوب شهر تهران توسط دکتر نوشین اشراقی دانش آموخته دکتری بهداشت عمومی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران و با راهنمایی دکتر فرشته مجلسی انجام شده است.

طی این بررسی مورد شاهدی، ۵۱۳ زن باردار که به علت سقط جنین با علائمی مانند خونریزی شدید، انقباضات رحمی، و یا عوارض مربوط به سقط با علائمی مانند خونریزی شدید، دفع لخته، تغییر علائم حیاتی، درد شکم به بیمارستان‌های جنوب شهر تهران مراجعه كردند، مورد بررسی قرار گرفتند و از این موارد ۱۳۷ مورد سقط عمدی و غیر قانونی داشته‌اند.

در این مطالعه گروه مورد، زنان دارای سقط عمدی و گروه کنترل زنان دارای سقط غیرعمدی و جامعه پژوهش زنان مراجعه کننده با هر دو نوع سقط به مراکز بیمارستان‌ها بودند، همچنین متغیر مستقل مورد بررسی در این مطالعه، نوع سقط (عمدی، غیرعمدی) و متغیرهای وابسته، سن مادر، وضعیت تاهل، سطح تحصیلات، اشتغال، سن باروری و تعداد سقط قبلی هستند.

یافته‌ها نشان داد: حدود ۲۵ درصد افراد مورد مطالعه از هیچ گونه روش پیشگیری از بارداری استفاده نکرده‌اند و تنها حدود ۱۷ درصد آن‌ها سه روش مطمئن (قرص، آمپول تزریقی و IUD) را به کار برده‌اند و حدود ۳۴ درصد از روش مقطع استفاده کرده‌اند.

همچنین در نتایج تحقیق آمده است: با افزایش سن مادران، تعداد حاملگی و میزان تحصیلات و در زنانی که بارداری ناخواسته با آیودی و آمپول تزریقی داشته‌اند، درصد سقط عمدی به طور معنی داری بالاتر رفته است و سقط در مواردی که سابقه آن وجود نداشته، نیز بیشتر دیده شده است.

دیگر نتایج حاکیست: میانگین سن زنان مورد بررسی ۲۷ سال بوده و در توزیع سنی بیشتر این زنان در گروه سنی ۲۱ تا ۳۵ سال بودند و از نظر تعداد حاملگی بیشترین فراوانی در زنان با حاملگی سوم بود. در این بررسی از نظر وضعیت اشتغال اکثر زنان خانه دار و در بیشتر موارد خود آن‌ها تصمیم به سقط گرفته‌اند.