نتیجه تحقیقات پژوهشگران ایتالیایی نشان داد: افرادی که پس از حمله قلبی و بستری شدن در بیمارستان، کشیدن سیگار را از سر می‌گیرند خود را به مرگ نزدیکتر می‌کنند.

به گزارش سرویس پژوهشی ایسنا، منطقه کرمانشاه، احتمال مرگ افرادی که به دلیل کشیدن سیگار دچار حمله قلبی شدند و پس از مرخص شدن از بیمارستان دوباره کشیدن سیگار را آغاز می‌کنند تا ۵ برابر افزایش می‌یابد.

برای انجام این تحقیق که نتیجه آن در مجله آمریکایی Cardiology منتشر شد، پژوهشگران وضعیت هزار و ۲۹۴ فرد سیگاری که به مشکلات قلبی دچار شده بودند را مورد ارزیابی قرار دادند.

آن‌ها به این نتیجه رسیدند: کسانی که دچار حمله قلبی شدند در صورت ترک سیگار، خطر مرگ یا حمله دوم را به شکل چشمگیری کاهش می‌دهند.