محققان موسسه تحقیقاتی اسكریپس در فلوریدای آمریكا واكسنی ساخته‌اند كه می‌تواند گزینه مناسبی برای درمان اعتیاد به هروئین باشد.

به گزارش سرویس علمی خبرگزاری دانشجویان ایران، به گفته این محققان، واكسن ساخته شده، پادتن‌هایی تولید می‌كند كه از رسیدن هروئین و همچنین سایر ترکیبات روانگردان متابولیزه این ماده به مغز جلوگیری می‌كند.

تلاشهای پیشین برای ساخت یك واكسن هروئین بالینی ماندگار به دلیل متابولیزه شدن هروئین به چند ماده كه هر كدام تاثیرات روان‌گردان تولید می‌كنند، تا كنون ناتمام مانده بود. برای غلبه بر این مشكل، محققان نه تنها خود هروئین بلكه مواد شیمیایی دیگری كه به آنها تجزیه می‌شود یعنی آستیلمورفون۶ (۶AM) و مورفین را مورد هدف قرار دادند.

این محققان، یك مولكول هاپتن هروئین مانند را به یك پروتئین حامل KLH مرتبط كرده و آن را با آلوم كه یك افزودنی واكسن است برای ساخت این واكسن تركیب كردند. این تركیب به آرامی در بدن تجزیه شده و سیستم ایمنی بدن را در معرض متابولیتهای روان‌گردان مختلف هروئین از جمله مورفین قرار می‌دهد.

آزمایش این واكسن بر روی موشها منجر به نتایج امیدواركننده‌ای شده است.

این تیم همچنین دریافتند كه واكسن هروئین بسیار خاص بوده و تنها به تولید یك واكنش پادتن به هروئین و ۶AM و نه دیگر داروهای مرتبط با مواد مخدر آزمایش‌شده مانند اکسی کدون و یا داروهای مرتبط برای درمان وابستگی به مواد مخدر مانند متادون، نالترکسون و نالوكسون می‌پردازد.